مالی و حسابداری

۲۳اردیبهشت ۱۳۹۶

آرزوی های کودکی و شغل حسابداری هریک از ما در دوران کودکی آرزوهای زیادی برای شغل آینده مان در سر داشتیم. از دکتر و مهندس گرفته تا خلبان و راننده کامیون و یا معلم. اما بعید است بتوان کسی را پیدا کرد که در زمان کودکی آرزوی “حسابدار” شدن را کرده باشد. نه تنها دوران […]

})