تعریف حسابداری به زبان سادهReviewed by کاربر 103 on Jan 6Rating: 4.5تعریف حسابداری به زبان ساده و مختصربرای حسابداری تعریف های متعددی ارائه شده است اما کاربردی ترین تعریف همان است که حسابداری را > بیان نمود بر مبنای این تعریف متوجه می شویم که کارهای حسابداران فراتر از ثبت و صدور اسناد و تهیه و تنظیم دفاتر و نهایتا تهیه صورت حساب مالی می باشد. آن ها باید نتایج به دست امده را تفسیر کنند و این بخشی از چرخه حسابداری می باشد . 

تعریف حسابداری

تعریف حسابداری

 

 

تعریف حسابداری 300x200 - تعریف حسابداری به زبان ساده

تعریف حسابداری به زبان ساده

 

 

  •    برای حسابداری تعریف های متعددی ارائه شده است اما کاربردی ترین تعریف همان است که حسابداری را << فن شناسایی ،ثبت ،طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشورجهت استفاده کنندگان >> بیان نمود بر مبنای این تعریف متوجه می شویم که کارهای حسابداران فراتر از ثبت و صدور اسناد و تهیه و تنظیم دفاتر و نهایتا تهیه صورت حساب مالی می باشد. آن ها باید نتایج به دست امده را تفسیر کنند و این بخشی از چرخه حسابداری می باشد .
  •    حسابدار ، برای استفاده کنندگان صورتهای مالی را تحلیل و تفسیر می کنند و از انجایی که استفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند از این رو تفسیر و تحلیل اطلاعات قابل ارائه برای گروه برون سازمانی بر عهده حسابدار مالی می باشد و تحلیل و تفسیر اطلاعات برای گروه درون سازمانی بر عهده مدیریت یا حسابدار مدیر می باشد .  بدین صورت تهیه صورت های مالی ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابدار مالی تنظیم شده است به همین منظور در حسابداری مالی ، تهیه صورت های مالی قابل اتکا و اطمینان در رعایت دستور العمل ها و استاندارد های حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشد . به دلیل استفاده از صورت های مالی اساسی به عنوان ورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل گزارشات مدیریتی توسط حسابدار مدیر اهمیت کار حسابدار مالی دو چندان می شود . با تعریفی که در اینجا مطرح شده است حسابداران مالی باید کنترل موثر بر تراز و اطمینان از انطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استاندارد های حسابداری از یکسو و تهیه صورتهای مالی بر اساس تراز های کنترل شده از سوی دیگر می باشند .

 

  • برای انجام کارهای حسابداری استفاده از یک نرم افزار حرفه ای و قابل اطمینان بسیار مهم می باشد شما می توانید با مراجعه به لینک زیر نرم افزار های تخصصی مشاغل را ببینید . 

 

لینک نرم افزار های حسابداری تخصصی مشاغل 

ارسال دیدگاه

})