قوانین


1. قبل از خرید هر محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه فرمایید . 
2. اطلاعات خود را برای خرید با دقت تکمیل نمایید در غیر اینصوت مسئولیت نرسیدن مرسوله به دست شما به عهده خود شماست . 
3. محصولات خریداری شده غیر قابل عودت می باشد در خرید خود دقت فرمایید .