مالی و حسابداری

مالی و حسابداری

مقالات مالی و حسابداری در این بخش از سایت معین قابل مشاهده می باشد . در صورتی که هر گونه سوالی دارید می توانید در پایان مقاله آن را مطرح نمایید .

۰۹خرداد ۱۳۹۸

همه به دنبال این هستند که یک نرم افزار حسابداری خوب و ایده آل خریداری کنند که این ایده آل ها می تواند قیمت مناسب، امکانات حرفه ای، راحتی کار، خدمات پس از فروش و غیره باشد که ما در اینجا به چندین نکته مهم برای خرید نرم افزار حسابداری اشاره می کنیم

۰۶خرداد ۱۳۹۸

برای حسابداری تعریف های متعددی ارائه شده است اما کاربردی ترین تعریف همان است که حسابداری را فن شناسایی، ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشور جهت استفاده کنندگان بیان نمود

۰۶خرداد ۱۳۹۸

در این مقاله به 5 وظیفه مهم حسابدار اشاره میکنیم ولی بدان معنا نیست که وظایف یک حسابداری به این 5 مورد خلاصه می شود بلکه بر حسب نوع کار و قوانین کشور کارهای دیگری هم انجام دهند.

۰۵خرداد ۱۳۹۸

امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون مشاغل همه به دنبال افزایش بهره وری در کار خود می باشند . از این رو ما در این مقاله قصد داریم تا ضرورت استفاده از نرم فزارحسابداری را برای شما شرح دهیم .

۱۶اردیبهشت ۱۳۹۸

در دنیای کسب و کار امروز یک حسابدار موفق باید دارای ویژگی های خاصی باشد. حسابداری که تمام این ویژگی ها را داشته باشد کمیاب است اما برخی از این خصوصیات حسابدار موفق در این مقاله لیست شده است.