11 مورد از وظایف اصلی حسابدار که باید آنها را در موعد مقرر انجام دهد

11 مورد از وظایف اصلی حسابدار که باید آنها را در موعد مقرر انجام دهد
11 مورد از وظایف اصلی حسابدار که باید آنها را در موعد مقرر انجام دهد
فهرست مطالب

مسئولیت ها و وظایف اصلی حسابدار

 

 • همانطور که می‌دانید، حسابداران نقش بسیار مهمی در مدیریت مالی و حسابرسی کسب و کارها دارند. زیرا آنها مسئول انجام تعدادی از وظایف کلیدی هستند. در این مقاله به 11 مورد از وظایف اصلی حسابدار اشاره می‌کنیم. اما این بدان معنا نیست که تمام وظایف حسابدار به این 5 مورد خلاصه می شود، بلکه بر حسب نوع کار و قوانین کشور باید دیگر کارها را انجام دهد.
 • مواردی که در این مقاله ارائه شده، زمان دقیقی برای انجامشان در نظر گرفته شده است و برای جلوگیری از تعلق جریمه بیمه و مالیات و دیگر مشکلات احتمالی باید در موعد آن انجام شود. در زیر، چندین مورد از وظایف اصلی حسابدار که باید در موعد مقرر انجام دهند آمده است:

 

1.ثبت دقیق تراکنش‌ها:

 

 وظیفه ثبت دقیق تراکنش‌ها توسط حسابدار یکی از وظایف اساسی و حیاتی در حوزه مالی یک کسب و کار است. ثبت دقیق تراکنش‌ها از مهمترین پایه‌ها برای تولید اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد است که به مدیران و صاحبان کسب و کار اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری‌های بهتر فراهم می‌کند. در زیر به برخی جنبه‌های این وظیفه می‌پردازیم:

 1. ثبت دقیق اسناد مالی: حسابداران مسئول ثبت دقیق تمام اسناد مالی مانند فاکتورها، رسیدها، برگه‌های پرداخت و دریافت، و سایر اسناد مرتبط با تراکنش‌های مالی هستند. این اسناد نشان‌دهنده تراکنش‌های مالی و درآمد و هزینه‌های کسب و کار می‌باشند.
 2. اطمینان از صحت و کاملی اطلاعات: حسابداران باید از صحت و کاملی اطلاعات در تراکنش‌ها اطمینان حاصل کنند. این شامل اطلاعات مربوط به مشتریان، تاریخ، مبالغ، توضیحات و دیگر جزئیات است.
 3. استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری: حسابداران برای ثبت دقیق تراکنش‌ها از نرم‌افزارهای حسابداری استفاده می‌کنند. این نرم‌افزارها امکان ثبت، دسته‌بندی، و ذخیره اطلاعات مالی را فراهم می‌کنند.
 4. تطابق با استانداردهای حسابداری: حسابداران باید در ثبت تراکنش‌ها از استانداردهای حسابداری مربوطه پیروی کنند. این شامل استفاده از استانداردهای مالی بین‌المللی (IFRS) یا استانداردهای حسابداری ملی می‌شود.
 5. تراز و توازن حسابها: حسابداران برای ثبت دقیق تراکنش‌ها باید موجودی حساب‌ها را تطابق دهند تا تراز و توازن مالی حفظ شود. این کار از اهمیت بسیاری برای جلوگیری از اشتباهات محاسباتی و اطلاعاتی است.
 6. تصحیح اشتباهات: در صورتی که در ثبت تراکنش‌ها اشتباهی رخ دهد، حسابداران مسئول تصحیح این اشتباهات و برقراری دقت لازم در محاسبات مالی هستند.
 7. پشتیبانی از حسابرسی: ثبت دقیق تراکنش‌ها از نقش مهمی در حسابرسی دارد. حسابداران باید اطلاعات و اسناد مرتبط با تراکنش‌ها را به حسابرس‌ها ارائه دهند تا حسابرسی به درستی انجام شود.

 

2.تهیه و تنظیم صورت‌های مالی:

 

تهیه و تنظیم صورت‌های مالی یکی از مهمترین وظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی کسب و کار است. این صورت‌ها، اسنادی هستند که نشان‌دهنده وضعیت مالی کسب و کار در یک دوره زمانی خاص می‌باشند. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی توسط حسابداران اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های مدیران، صاحبان کسب و کار، سرمایه‌گذاران، و سایر علاقه‌مندان فراهم می‌کند. در زیر به جنبه‌های این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. تهیه ترازنامه (Balance Sheet): ترازنامه نشان‌دهنده دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (حقوق خود و سرمایه) کسب و کار در یک زمان خاص است. حسابداران باید دقیقاً دارایی‌ها و بدهی‌ها را در ترازنامه ثبت کرده و حساب تسهیلات مالی، مازاد بر دارایی‌ها و سایر جزئیات مالی را به درستی نمایش دهند.
 2. تهیه صورت سود و زیان (Income Statement): صورت سود و زیان نشان‌دهنده درآمدها، هزینه‌ها، سود ناخالص، سود خالص و سایر عملکرد مالی کسب و کار در یک دوره زمانی مشخص است. حسابداران باید همه درآمدها و هزینه‌ها را در صورت سود و زیان منعکس کرده و به ترتیب کسب و کار دسته‌بندی کنند.
 3. تهیه گزارش جریانات نقدی (Statement of Cash Flows): گزارش جریانات نقدی نشان‌دهنده جریانات نقدی و همچنین تغییرات در موجودی نقد و معادل‌های نقدی در یک دوره زمانی است. حسابداران باید تراکنش‌های نقدی از منابع مختلف را ثبت کنند و تغییرات نقدی در دوره را تحلیل کنند.
 4. تهیه تغییرات حقوق صاحبان سهام (Statement of Changes in Equity): این گزارش نشان‌دهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام به مدت یک دوره زمانی مشخص است. حسابداران باید تغییرات در سهام عادی، سهام تقدیری، سود انباشته و دیگر جزئیات حقوق صاحبان سهام را در این گزارش تجزیه و تحلیل کنند.
 5. تنظیم و ارائه توضیحات تکمیلی: حسابداران ممکن است نیاز به تنظیم و ارائه توضیحات تکمیلی در مورد تغییرات مهم، رویدادها، سیاست‌ها، و دیگر مسائل مرتبط با صورت‌های مالی داشته باشند. این توضیحات به مدیران و سایر علاقه‌مندان کمک می‌کنند تا درک بهتری از عملکرد مالی کسب و کار پیدا کنند.
 6. تطابق با استانداردهای حسابداری: حسابداران باید در تهیه صورت‌های مالی از استانداردهای حسابداری مناسب پیروی کنند. این شامل استفاده از استانداردهای مالی بین‌المللی (IFRS) یا استانداردهای حسابداری ملی می‌شود.
 7. توجیه اطلاعات و اسناد: در صورت نیاز، حسابداران باید توضیحات و اسناد مرتبط با تراکنش‌ها و اطلاعات مالی را توجیه کنند تا به تصمیم‌گیری‌های مدیران کمک کنند و در مورد اطلاعات مالی اطمینان بیشتری ایجاد شود.

 

3.پردازش حساب‌های پرداخت و دریافت:

 

وظیفه پردازش حساب‌های پرداخت و دریافت یکی از مهمترین وظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی کسب و کار است. این وظیفه شامل ثبت، مدیریت و پایش تمام تراکنش‌های مرتبط با پرداخت و دریافت وجه کسب و کار می‌شود. در زیر به جنبه‌های این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. ثبت دقیق تراکنش‌های مالی: حسابداران مسئول ثبت دقیق تراکنش‌های مالی مرتبط با پرداخت و دریافت هستند. این شامل ثبت فاکتورهای خرید، رسیدهای فروش، حواله‌های وجه، چک‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرداخت و دریافت می‌شود.
 2. مدیریت حساب‌های دریافت: حسابداران باید حساب‌های دریافت وجوه مشتریان را مدیریت کنند. این شامل پیگیری وجوه دریافتی از مشتریان، ایجاد و تجدید کنترل‌های داخلی برای پیشگیری از تاخیر در ورود وجوه و مدیریت احتمال بدهی‌های مشتریان است.
 3. مدیریت حساب‌های پرداخت: حسابداران نیز مسئول مدیریت حساب‌های پرداخت وجوه به تامین‌کنندگان یا دیگر شرکای تجاری هستند. این شامل پرداخت به موقع و به دقت به تامین‌کنندگان و تهیه چک‌ها و حواله‌های مالی مرتبط با پرداخت‌هاست.
 4. تطبیق و روزآوری حساب‌ها: حسابداران باید حساب‌های پرداخت و دریافت را به طور منظم تطبیق کنند و به روز رسانی‌های لازم را انجام دهند تا دقت در محاسبات مالی حفظ شود.
 5. پیگیری وجوه پرداخت نشده: حسابداران مسئول پیگیری وجوه پرداخت نشده از مشتریان هستند. این شامل ارسال یادآوری‌ها و اخطارها به مشتریان در مورد وجوه پرداخت نشده و انجام تدابیر لازم برای دریافت وجوه می‌شود.
 6. تهیه گزارش‌های مالی مرتبط: حسابداران باید گزارش‌های مالی مرتبط با حساب‌های پرداخت و دریافت را تهیه کنند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل تجزیه و تحلیل جریانات نقدی، مانده حساب‌ها و دیگر اطلاعات مالی مرتبط با وجوه باشند.
 7. تطابق با استانداردهای مالی: حسابداران باید در پردازش حساب‌های پرداخت و دریافت از استانداردهای حسابداری مناسب پیروی کنند. این شامل استفاده از استانداردهای مالی بین‌المللی (IFRS) یا استانداردهای حسابداری ملی می‌شود.
 8. ارتباط با مشتریان و تامین‌کنندگان: حسابداران نقش ارتباطی مهمی در پردازش حساب‌های پرداخت و دریافت دارند. آنها باید با مشتریان و تامین‌کنندگان برای رفع ابهامات، پاسخ به سوالات مرتبط با پرداخت‌ها و دریافت‌ها و ایجاد روابط مالی موثر همکاری کنند.

 

4.مدیریت موجودی:

 

مدیریت موجودی یکی از وظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی و مدیریتی کسب و کار است که به بهبود کنترل و مدیریت موجودی کالاها یا مواد اولیه مورد استفاده در کسب و کار کمک می‌کند. موجودی به عنوان یک منبع ارزشمند و سرمایه شرکت در تأمین عملکرد مالی و عملیات روزانه تأثیر بسزایی دارد. در زیر به جنبه‌های مختلف این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. تعیین میزان موجودی: حسابداران مسئول تعیین میزان موجودی کالاها یا مواد اولیه در انبارها و انبارهای کسب و کار هستند. این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم‌ها را در مورد میزان تولید، سفارش‌دهی و موجودی‌ها بگیرند.
 2. کنترل موجودی: حسابداران باید فرآیندهای کنترل موجودی را مدیریت کنند. این شامل انجام تعدادی از کنترل‌ها و تدابیر جهت پیشگیری از مشکلات مانند دزدی، ضایعات، یا اضافه شدن به موجودی‌ها می‌شود.
 3. تصمیم‌گیری در مورد سفارش‌دهی: حسابداران نقش مهمی در تصمیم‌گیری در مورد زمان و میزان سفارش‌دهی مواد و کالاها دارند. این تصمیم‌ها باید بر اساس داده‌های موجودی فعلی، نیازهای تولید، پیش‌بینی‌ها و دیگر عوامل انجام شوند.
 4. رصد تغییرات موجودی: حسابداران باید تغییرات موجودی را به دقت رصد کنند. این شامل اطلاع از ورودی و خروجی مواد، فرآیندهای تولید، و هر تغییری که ممکن است بر موجودی تأثیر بگذارد، می‌شود.
 5. ارتباط با دیگر بخش‌ها: حسابداران برای مدیریت موجودی باید با دیگر بخش‌های کسب و کار همکاری کنند. این شامل ارتباط با تولید، خرید، فروش و انبارها برای بهترین مدیریت موجودی‌هاست.
 6. تجزیه و تحلیل داده‌ها: حسابداران ممکن است داده‌های موجودی را تجزیه و تحلیل کنند تا الگوها و روندهای موجودی را شناسایی کنند. این تحلیل‌ها به مدیران کمک می‌کنند تصمیم‌گیری‌های بهتر در مورد مدیریت موجودی انجام دهند.
 7. تطابق با استانداردهای مالی: حسابداران باید در مدیریت موجودی از استانداردهای حسابداری مناسب پیروی کنند. این شامل استفاده از استانداردهای مالی بین‌المللی (IFRS) یا استانداردهای حسابداری ملی می‌شود.
 8. بهینه‌سازی موجودی: حسابداران به تحلیل و بررسی مداوم میزان موجودی‌ها مشغول هستند تا موجودی‌ها را بهینه‌سازی کنند. این برای کاهش هزینه‌ها، بهبود نقدینگی، و جلوگیری از انباشت موجودی‌های غیرضروری مهم است.

 

5.محاسبه و پرداخت مالیات:

 

وظیفه محاسبه و پرداخت مالیات یکی از وظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی کسب و کار است. این وظیفه شامل محاسبه مبالغ مالیاتی، تهیه اطلاعات مالی مرتبط با مالیات، تطابق با قوانین مالیاتی و انجام پرداخت‌های مالیاتی می‌شود. در زیر به جنبه‌های مختلف این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. محاسبه مالیات: حسابداران مسئول محاسبه مبالغ مالیاتی مربوط به درآمد، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرف)، مالیات بر درآمد شرکت و سایر انواع مالیات‌ها هستند. این شامل محاسبه مبالغ مالیاتی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با منطقه و نوع کسب و کار است.
 2. تهیه اطلاعات مالی مرتبط با مالیات: حسابداران باید اطلاعات مالی مرتبط با مالیات را تهیه کنند. این شامل تهیه گزارش‌های مالی، فرم‌های مالیاتی و اطلاعات دقیق در مورد درآمدها، هزینه‌ها، اعتبارات مالیاتی و سایر جزئیات مالی مرتبط با مالیات است.
 3. تطابق با قوانین مالیاتی: حسابداران باید با قوانین و مقررات مالیاتی کشور خود و منطقه فعالیت خود تطابق داشته باشند. این شامل اطلاع از تغییرات قوانین مالیاتی، به روز رسانی دانش مالیاتی و پیگیری تغییرات در مقررات است.
 4. انجام پرداخت‌های مالیاتی: حسابداران مسئول انجام پرداخت‌های مالیاتی به موقع و به درستی به سازمان‌ها و نهادهای مالیاتی مربوطه هستند. این شامل مدیریت تقویم پرداخت مالیاتی، تهیه چک‌ها و حواله‌های مالیاتی و ایجاد گزارش‌های مالیاتی است.
 5. ارائه مشاوره مالیاتی: حسابداران ممکن است به مدیران و مالکان کسب و کار مشاوره مالیاتی ارائه دهند. این شامل پیشنهادات برای بهینه‌سازی مالیاتی، استفاده از اعتبارات مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیاتی می‌شود.
 6. پیگیری موعد‌های مالیاتی: حسابداران باید موعد‌های مالیاتی را پیگیری کنند و اطمینان حاصل کنند که پرداخت‌ها به موقع و بدون تأخیر انجام می‌شوند.
 7. تعامل با ماموران مالیاتی: حسابداران ممکن است در تعامل با ماموران مالیاتی جهت ارائه اطلاعات و تفسیر موارد مالیاتی همکاری کنند.
 8. تحلیل اثرات مالیاتی: حسابداران ممکن است اثرات مالیاتی تصمیم‌ها و عملیات مختلف را تحلیل کنند تا به مدیران کمک کنند تصمیمات مالیاتی بهتری اتخاذ کنند.
 9. پرداخت مالیات متعلقه حقوق کارکنان :
  • ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل، بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم در هر ماه اجباری می باشد و باید از طریق سامانه ارسال لیست مالیات حقوق، پس از انجام محاسبات حقوق و گزارشات آن فرستاده شده و مالیات حقوق متعلقه هم پرداخت شود. این مورد یکی از وظایف اصلی حسابدار به شمار می رود.
  • مهلت ارسال لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق حداکثر تا آخر ماه بعدی می باشد. این مورد طبق اصلاحیه ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال 95 شروع شده است باید انجام گیرد.
  • از آنجایی که این روال به صورت اینترنتی شده است کار بسیار راحت و سریعی می باشد، فقط باید به کلیه قوانین مرتبط و مهلت تعیین شده دقت کرد.
  • تا پایان سال 94 حداکثر مهلت ارسال لیست حقوق و پرداخت مالیات تا 30 روز بعد از تخصیص یا پرداخت بود.
 10. پرداخت مالیات ارزش افزوده و ارسال اظهار نامه:
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده به این صورت می باشد که هر سال به چهار دوره مالیاتی 3 ماهه تقسیم می شود. شامل بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان
  • بر اساس همین بازه های زمانی حداکثر تا 15 روز بعد از هر فصل مهلت دارید تا اظهارنامه خود را از طریق سامانه ارسال نمایند و نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. این کار توسط حسابدار انجام می گیرد و جزو وطایف اصلی حسابدار تلقی می شود.
 11. ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد:
  • یکی از وظایف اصلی حسابدار این است که باید با دقت و اطلاعات کافی حسابرسی را انجام دهند و می‌توان گفت که از جمله مهم ترین وظایف اصلی حسابدار می باشد.
  • بر اساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه هر سال و برای اشخاص حقوقی تا 4 ماه پس از پایان سال مالی می باشد.
  • در صورتی که اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی اش ارسال نشود مشمول جریمه خواهد شد.

   

  این 5 مورد از وظایف اصلی حسابدار می باشد ولی حسابداران در کنار این وظایف کارهای دیگری هم دارند که باید انجام دهند البته داشتن یک نرم افزار حسابداری مناسب بسیار کمک خواهد کرد تا شما موارد فوق را به درستی انجام دهید.

 

6.حسابرسی و بازرسی داخلی:

 

وظیفه حسابرسی و بازرسی داخلی دو نقش اساسی در حوزه مالی کسب و کار دارند. حسابرسی به منظور ارزیابی صحت و دقت اطلاعات مالی کسب و کار انجام می‌شود، در حالی که بازرسی داخلی برای اطمینان از اجرای صحیح کنترل‌ها و رفع نقائص و خطاهای داخلی است. در زیر به جنبه‌های مختلف این دو وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. حسابرسی:
 • ارزیابی صحت و دقت اطلاعات مالی: حسابرسان مسئول ارزیابی صحت و دقت اطلاعات مالی کسب و کار هستند. این شامل مرور و بررسی صورت‌های مالی، دفاتر حساب‌ها، تراکنش‌ها و سایر مستندات مالی است.
 • تأیید تطابق با استانداردهای حسابداری: حسابرسان می‌بایست اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مالی تطابق با استانداردهای حسابداری مناسب (مانند IFRS) دارند و به درستی گزارش شده‌اند.
 • شناسایی خطاها و نقائص: حسابرسان مسئول شناسایی خطاها، نقائص و اشتباهات ممکن در اطلاعات مالی هستند و به اصلاح آنها کمک می‌کنند.
 • ارزیابی مخاطرات مالی: حسابرسان ممکن است مخاطرات مالی کسب و کار را ارزیابی کنند و تأثیر آنها بر اطلاعات مالی را بررسی کنند.
 1. بازرسی داخلی:
 • ارزیابی کنترل‌های داخلی: حسابداران در بازرسی داخلی بررسی کنترل‌ها و سیاست‌های داخلی کسب و کار را انجام می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که سیاست‌ها به درستی اجرا می‌شوند.
 • شناسایی نقاط ضعف: در بازرسی داخلی، حسابداران نقاط ضعف در سیستم‌ها و فرآیندهای داخلی کسب و کار را شناسایی کرده و پیشنهادات برای بهبود آنها ارائه می‌دهند.
 • پیگیری اجرای تصمیمات: حسابداران به پیگیری اجرای تصمیمات و تجدیدنظر در فرآیندها و کنترل‌ها پس از اجرا می‌پردازند تا اطمینان حاصل کنند که تصمیمات به درستی اجرا می‌شوند.
 • ارتقاء شفافیت و کارایی: بازرسی داخلی به افزایش شفافیت و کارایی در عملکرد کسب و کار کمک می‌کند و می‌تواند راهکارهای بهبودی را ارائه دهد.

 

7.تجزیه و تحلیل داده‌ها:

 

وظیفه تجزیه و تحلیل داده‌ها یکی از مهمترین وظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی کسب و کار است. این وظیفه شامل تحلیل اطلاعات مالی، عملیاتی و مدیریتی به منظور ارائه تحلیل‌های کمک‌کننده به مدیران و تصمیم‌گیران در کسب و کار می‌شود. در زیر به جنبه‌های مختلف این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. تحلیل نقدها و مزیت‌ها:
 • حسابداران ممکن است اطلاعات مالی و عملکرد کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنند تا نقاط ضعف و مزیت‌های کسب و کار را شناسایی کنند.
 1. تجزیه و تحلیل جریانات نقدی:
 • حسابداران بررسی جریانات نقدی کسب و کار را انجام می‌دهند تا میزان نقدینگی، نقدینگی عملیاتی و نقدینگی سرمایه را تجزیه و تحلیل کنند.
 1. پیش‌بینی‌های مالی:
 • با تحلیل داده‌های مالی گذشته و اطلاعات فعلی، حسابداران ممکن است پیش‌بینی‌های مالی برای آینده انجام دهند تا به مدیران کمک کنند تصمیم‌های بهتری در مورد بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی اتخاذ کنند.
 1. ارزیابی عملکرد مالی:
 • حسابداران می‌توانند عملکرد مالی کسب و کار را بر اساس اهداف و معیارهای مشخصی ارزیابی کنند و به مدیران گزارش‌های مرتبط با این عملکرد ارائه دهند.
 1. تحلیل ارقام و نسبت‌های مالی:
 • حسابداران مسئول تجزیه و تحلیل ارقام و نسبت‌های مالی هستند تا تغییرات در نقدها، بدهی‌ها، بازدهی، نسبت‌های پوشش و دیگر مؤشرهای مالی را مشخص کنند.
 1. تحلیل تاثیر تصمیم‌ها:
 • حسابداران ممکن است تاثیر تصمیم‌های مختلف کسب و کار بر عملکرد مالی را تحلیل کنند و به مدیران کمک کنند تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند.
 1. ارتباط با مدیران و تصمیم‌گیران:
 • حسابداران باید تحلیل‌ها و گزارش‌های مالی خود را به طور واضح و قابل فهم به مدیران و تصمیم‌گیران ارائه دهند تا بتوانند تصمیم‌های بهتری اتخاذ کنند.

 

8.مدیریت بودجه و پیش‌بینی‌ها:

 

وظیفه مدیریت بودجه و پیش‌بینی‌ها یکی از اصولی‌ترین وظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی و مدیریتی کسب و کار است. این وظیفه شامل برنامه‌ریزی، تخصیص منابع مالی، پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها، و نظارت بر اجرای بودجه می‌شود. در زیر به جنبه‌های مختلف این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. بودجه‌بندی:
 • حسابداران ممکن است به همکاری با مدیران و تیم‌های مختلف برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کمک کنند. این شامل تعیین اهداف مالی، تخصیص منابع به دسته‌های مختلف و تهیه بودجه‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و اشتغال می‌شود.
 1. پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها:
 • حسابداران با تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و معیارهای عملکرد گذشته، ممکن است پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های آینده را انجام دهند. این پیش‌بینی‌ها به مدیران کمک می‌کنند تا برنامه‌های بهتری برای مدیریت منابع مالی ارائه دهند.
 1. تخصیص منابع:
 • حسابداران مسئول تخصیص منابع مالی به طریقی که با اهداف و استراتژی‌های کسب و کار سازگار باشد. این شامل تخصیص بودجه به پروژه‌ها، بخش‌های مختلف، تجهیزات، تحقیق و توسعه و دیگر فعالیت‌ها می‌شود.
 1. نظارت بر اجرای بودجه:
 • حسابداران باید اجرای بودجه را نظارت کنند و تطابق عملکرد واقعی با بودجه‌ها را ارزیابی کنند. در صورت بروز اختلافات، ممکن است پیشنهادات برای تصحیح مسیر ارائه دهند.
 1. تجزیه و تحلیل انحرافات:
 • حسابداران مسئول تجزیه و تحلیل انحرافات بین عملکرد واقعی و برنامه‌های بودجه‌ای هستند. این تجزیه و تحلیل‌ها به مدیران کمک می‌کنند تا اقدامات اصلاحی را در صورت نیاز انجام دهند.
 1. گزارش‌دهی مالیاتی و مالی : حسابداران باید گزارش‌های مالیاتی و مالی مرتبط با بودجه‌بندی و عملکرد را تهیه و ارائه دهند تا اطلاعات به مدیران و نهادهای مالیاتی ارائه شود.
 2. ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی:
  • مودیان مالیاتی موظف هستند هر فصل بر اساس قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه صادره گزارش خرید و فروش خود را بر اساس روال مشخص شده و در مهلت قانونی به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
  • عدم ارسال گزارشات فصلی در موعد قانونی مشمول جریمه می باشد.
  • در سال 1395 مهلت ارسال گزارشات فصلی یک ماه پس از پایان هر فصل بود و از سال 1396 تا 45 روز پس از پایان هر فصل می باشد.

 

9.مدیریت حساب‌های بانکی:

 

وظیفه مدیریت حساب‌های بانکی یکی از مهمترین وظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی و مدیریتی کسب و کار است. این وظیفه شامل نظارت و کنترل بر تراکنش‌های مالی مرتبط با حساب‌های بانکی، مدیریت جریانات نقدی، تطابق با استانداردها و قوانین، و ارائه گزارش‌های مالی مرتبط با حساب‌های بانکی می‌شود. در زیر به جنبه‌های مختلف این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. نظارت بر تراکنش‌های مالی:
 • حسابداران باید تراکنش‌های مالی مرتبط با حساب‌های بانکی را نظارت کنند و تطابق آنها با سیاست‌ها و روش‌های معتبر کسب و کار را ارزیابی کنند.
 1. مدیریت جریانات نقدی:
 • حسابداران مسئول مدیریت جریانات نقدی و تأیید پرداخت‌ها، واریزها و انتقال‌های مالی می‌شوند. این به منظور حفظ نقدینگی مناسب و تسهیل عملیات روزمره کسب و کار است.
 1. تطابق با استانداردها و قوانین:
 • حسابداران باید تراکنش‌ها و عملیات مالی مرتبط با حساب‌های بانکی را با استانداردهای حسابداری و قوانین مرتبط بازرسی و تطابق دهند.
 1. تسویه حساب‌ها:
 • حسابداران مسئول تسویه حساب‌ها با نهادهای مالی مختلف می‌باشند. این شامل تسویه حساب‌های مشتریان، تامین‌کنندگان، اعتبارات بانکی و دیگر حساب‌های مالی می‌شود.
 1. انجام روزمره‌های بانکی:
 • حسابداران مسئول انجام کارهای روزمره مرتبط با حساب‌های بانکی هستند، از جمله ثبت تراکنش‌ها در دفاتر حسابداری، تطابق صورت‌های بانکی با گزارش‌های داخلی و غیره.
 1. ارائه گزارش‌های مالی:
 • حسابداران باید گزارش‌های مالی مرتبط با حساب‌های بانکی را تهیه و به مدیران و نهادهای مرتبط ارائه دهند. این شامل گزارش‌های جریان نقدی، ترازنامه، و دیگر گزارش‌های مالی می‌شود.
 1. مدیریت اسناد مالی:
 • حسابداران باید اسناد مالی مرتبط با حساب‌های بانکی را مدیریت کنند، از جمله چک‌ها، برگه‌های واریز و انتقال، استخراج‌های بانکی و دیگر اسناد مرتبط.

در کل، وظیفه مدیریت حساب‌های بانکی توسط حسابداران به مدیران کمک می‌کند تا نقدینگی مناسب را حفظ کنند، تراکنش‌های مالی را به درستی نظارت کنند، اطمینان حاصل کنند که تراکنش‌ها با استانداردها و قوانین مطابقت دارند، و گزارش‌های مالی دقیق و قابل اعتماد را ارائه دهند. این وظیفه باعث بهبود شفافیت مالی، کنترل‌های داخلی و بهره‌وری در مدیریت منابع مالی می‌شود.

 

 

10.پیگیری و انجام تصحیحات:

 

وظیفه پیگیری و انجام تصحیحات یکی ازوظایف اصلی حسابدار در حوزه مالی کسب و کار است. این وظیفه شامل تشخیص اشتباهات، نقائص و ناهماهنگی‌ها در دفاتر حسابداری و سایر اسناد مالی، انجام تصحیحات مورد نیاز و تنظیمات لازم برای اصلاح آنها می‌شود. در زیر به جنبه‌های مختلف این وظیفه توسط حسابداران پرداخته‌ایم:

 1. تشخیص اشتباهات و نقائص:
 • حسابداران باید دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و سایر اسناد مالی را با دقت بررسی کنند تا اشتباهات، نقائص و ناهماهنگی‌ها را تشخیص دهند.
 1. تصحیح اطلاعات نادرست:
 • حسابداران مسئول انجام تصحیحات مورد نیاز در دفاتر حسابداری و اسناد مالی هستند تا اطلاعات نادرست را اصلاح کنند.
 1. تنظیمات مالیاتی:
 • حسابداران باید تنظیمات مالیاتی مورد نیاز را اعمال کنند تا اطلاعات مالیاتی به درستی گزارش شود.
 1. تنظیمات استانداردهای حسابداری:
 • حسابداران مسئول تنظیمات لازم برای تطابق با استانداردهای حسابداری منطبق باشند.
 1. تصحیحات ارقام و نسبت‌های مالی:
 • حسابداران باید در صورت وجود اشتباهات در ارقام و نسبت‌های مالی، تصحیحات مورد نیاز را انجام دهند تا اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی را ارائه دهند.
 1. پیگیری بازیابی اطلاعات:
 • حسابداران ممکن است در مواقع نیاز به بازیابی اطلاعات مالی، تصحیح اشتباهات و بازیابی داده‌های مفقوده اقدام کنند.
 1. تصحیح عملیات مالی:
 • حسابداران مسئول تصحیح عملیات مالی ممکن است در مواقع نیاز به تصحیح تراکنش‌ها، پرداخت‌ها و واریزها باشند.
 1. تطابق با قوانین و مقررات:
 • حسابداران باید در صورت تغییر در قوانین و مقررات مالی، تنظیمات لازم را انجام دهند تا تطابق با آنها حفظ شود.

 

11. ارسال لیست بیمه کارکنان و پرداخت حق بیمه ها:

 

 • از دیگر وظایف اصلی حسابدار تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی از طریق سامانه ارسال لیست بیمه یکی دیگر از وظایف اصلی حسابدار می باشد که باید به صورت منظم برای هر ماه جداگانه ارسال شود.
 • موعد ارسال لیست بیمه قبل از اخرین روز ماه بعد می باشد و بعد از زمان اعلام شده مشمول جریمه می شود.

 

تعدادی از وظایف اصلی حسابدار که بصورت هفتگی باید انجام دهد

 

تطبیق حساب بانکی

 

تطبیق حساب بانکی برای هر کسب و کاری در هر رده ای بسیار واجب است و از وظایف اصلی حسابدار به شمار می رود. شاید فکر کنید این کار نیاز به چک کردن هفتگی ندارد اما حساب بانکی همیشه نمی تواند تطبیق داشته باشد. این کار به این معناست که حسابداران باید هر هفته از موجودی حساب اطلاع کافی داشته باشند. در واقع بدانید پولی که فکر می کنید دارید را واقعا دارید یا خیر .

بسیاری از کسب و کارهای کوچک این کار را در اولویت قرار نمی دهند و آن را مهم نمی دانند. بنابراین صبر می کنند تا اظهارنامه بانکی برایشان ارسال شود و سپس برای تطبیق بانکی اقدام کنند. با توجه به اینکه هر اظهارنامه بانکی به صورت ماهانه ارسال می شود و این یعنی بین هر تطبیق حساب بانکی سی روز وقفه می افتد و ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شوید.

حسابدار باید حداقل هفته ای یک بار تمام حساب های بانکی را تطبیق دهد. در ایده آل ترین شرایط اگر روزانه این اتفاق بیفتد که اتفاق بهتری است.

 

پرداخت اقساط به فروشندگان

 

برای بهتر و دقیق تر انجام دادن پرداخت اقساط فروشندگان مهم است که سیستمی داشته باشید که بدهی ها را پیگیری کنید. پرداخت اقساط به صورت ماهانه نمی تواند گزینه خوبی برای مدیریت اقساط باشد، زیرا شرایط پرداخت یک فروشنده تا فروشنده دیگد متفاوت است. در بعضی از فروشندگان امکان دارد سی روز برای پرداخت اقساط مهلت دهند اما اقساط دیگر باید بر اساس رسید پرداخت شود.

پرداخت روزانه اقساط هیچ گونه فایده ای ندارد. یک روز در هفته را برای پرداخت اقساط تعیین کنید و اینگونه با نطم مدیریت بیشتری روی پرداخت خواهید داشت. در این صورت همه اقساط سر موعد پرداخت خواهد شد و در یک زمان مشخص با تعدادی چک مواجه نخواهید شد.

 

رسید مشتریان

 

یکی دیگر از وظایف اصلی حسابدار ها، دریافت رسید پس از پرداخت توسط مشتریان است. هیچ مشتری ای دوست ندارد پس از پرداخت با پیام “مهلت پرداخت گذشته است” مواجه شود. در اینگونه موقعیت ها باید مطمئن شوید مشتریان رسید پرداختی را دریافت کرده باشند. می توانید رسید ها را در یک ترتیب زمانی ارسال کنید . درباره انجام این کار نیز ایده آل ترین کار انجام بصورت روزانه است. اما بصورت هفتگی نیز کفایت می کند.

 

ورودی دیگر تراکنش ها

 

بخش بزرگی از معاملات شما را رسید مشتریان و پرداخت های فروشندگان تشکیل می دهد. اما حتما تراکنش های دیگری نیز در حسابهای شما وجود خواهد داشت. پرداخت سود ، هزینه های بانک و بدهی ها از تراکنش های دیگری هستند که ثبت شان باید هر هفته انجام شود. اکثرا این تراکنش ها را قبل از تطابق بانکی ثبت می کنند تا فرآیند را کمی آسان سازند.

 

سوالات متداول

 

وال 1: چه وظایف اساسی یک حسابدار در یک کسب و کار هستند؟

 • جواب: وظایف اساسی حسابداران شامل ثبت تراکنش‌های مالی، تنظیم صورت‌های مالی، مدیریت بودجه، تهیه گزارش‌های مالی، مدیریت حساب‌های بانکی و تجزیه و تحلیل داده‌های مالی است.

سوال 2: چه نقشی برای حسابدار در مدیریت موجودی دارد؟

 • جواب: حسابداران نقش مهمی در مدیریت موجودی دارند. آن‌ها باید جریانات ورود و خروج کالاها را نظارت کرده، موجودی‌ها را ثبت کرده و از تطابق موجودی‌ها با دفاتر حسابداری اطمینان حاصل کنند.

سوال 3: چگونه می‌توان مدیریت دقیق تراکنش‌های مالی را انجام داد؟

 • جواب: برای مدیریت دقیق تراکنش‌های مالی، حسابداران باید از نرم‌افزارهای مالی مدیریتی استفاده کنند، تراکنش‌ها را به دقت ثبت کرده، تطابق آنها را با اسناد و اطلاعات مرتبط بررسی کنند و از کنترل‌های داخلی استفاده کنند.

سوال 4: چرا تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مهم است؟

 • جواب: صورت‌های مالی نشان‌دهنده عملکرد مالی کسب و کار هستند و به مدیران و سایر ذینفعان کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و عملکرد کسب و کار بدست آورند.

سوال 5: چه نقشی برای حسابدار در تهیه گزارش‌های مالی و مالیاتی وجود دارد؟

 • جواب: حسابداران باید گزارش‌های مالی و مالیاتی را با استفاده از اطلاعات مالی و تراکنش‌های ثبت شده تهیه و ارائه دهند. این گزارش‌ها به مدیران، سهامداران، مالیات‌گذاران و دیگر ذینفعان اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهند.

سوال 6: چگونه می‌توان از حسابداری برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد؟

 • جواب: حسابداری با تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و ارائه گزارش‌های مناسب به مدیران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد بودجه‌بندی، سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها و استراتژی‌های کسب و کار اتخاذ کنند.

 

نتیجه گیری

در نتیجه، وظایف حسابداران به عنوان کلیدی‌ترین اعضای تیم مالی یک سازمان، اهمیت بسیاری دارند. از ثبت دقیق تراکنش‌های مالی و تنظیم صورت‌های مالی تا مدیریت موجودی، پیگیری فروش، تحلیل داده‌ها، مدیریت بودجه، انجام تصحیحات و تهیه گزارش‌های مالی و مالیاتی، همه این وظایف به ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و قابل اعتماد درباره وضعیت مالی کسب و کار و عملکرد آن کمک می‌کنند.

حسابداران با دقت در محاسبات مالی، رصد دقیق جریانات نقدی، تطابق با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی، تحلیل دقیق اطلاعات مالی و ارتقاء فرآیندهای مالی، به مدیران و تصمیم‌گیران کمک می‌کنند تا تصمیم‌های بهتری در مورد سیاست‌ها، استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آتی اتخاذ کنند.

وظایف حسابداران نقش حیاتی در افزایش شفافیت مالی، کاهش ریسک‌های نقدی، بهبود کنترل‌های داخلی، بهره‌وری بیشتر و ارتقاء تصمیم‌گیری‌های استراتژیک ایفا می‌کنند. این وظایف تأثیر مستقیمی بر توسعه پایدار و موفقیت سازمان‌ها و کسب و کارها دارند و به آن‌ها امکان می‌دهند تا با چالش‌های مالی و اقتصادی مواجهه کرده و به بهره‌وری بیشتری دست یابند.

در مقاله دیگری با عنوان “ویژگی های یک حسابدار موفق” درباره ویژگی های اصلی و وظایف حسابدار صحبت کرده ایم. مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

در صورتی که هنوز از نرم افزار حسابداری معین استفاده نمی کنید و قصد خرید آن را دارید، می توانید با دانلود دموی رایگان نرم افزار، به مدت یک ماه تمامی امکانات نرم افزار و عملکرد پشتیبانی را به صورت کاملا رایگان مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت رضایت اقدام به پرداخت و خرید نرم افزار حسابداری مورد نظر خود کنید و از یک سال پشتیبانی رایگان نیز بهره مند شوید.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتری در این زمینه دارید می توانید با همکاران پشتیبانی نرم افزار حسابداری معین در ارتباط باشید.

 

مقالات مرتبط

 

پیشنهاد میکنیم مقالات دیگر مرتبط به وظایف اصلی حسابدار را هم مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.