تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی چیست؟

تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی چیست؟
تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی چیست؟
سود حسابداری
فهرست مطالب

سود حسابداری و سود اقتصادی دو مفهوم مهم در حسابداری و اقتصاد هستند که هر دو نقش اساسی در اندازه‌گیری عملکرد یک شرکت یا پروژه را ایفا می‌کنند. این دو مفهوم اغلب به عنوان دو رویه مختلف برای اندازه‌گیری سود و عملکرد مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه به تفاوت‌های مهم بین سود حسابداری و سود اقتصادی پرداخته خواهد شد.

 

سود حسابداری:

 

رویه حسابداری:

 

رویه حسابداری برای محاسبه سود حسابداری به وسیله استانداردها و قوانین حسابداری تعیین می‌شود. این استانداردها و قوانین به شرکت‌ها دستور می‌دهند که چگونه معاملات مالی را ثبت و ارزیابی کنند. در ادامه، به مواردی که در رویه حسابداری برای محاسبه سود حسابداری تأکید می‌شود، اشاره خواهم کرد:

 

 • اصول حسابداری:

رویه حسابداری برای محاسبه سود حسابداری بر اساس اصول و قوانین حسابداری متعارف تعیین می‌شود. این اصول شامل اصول مانند تطابق (matching) و تصویب (recognition) می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، اصول حسابداری تعیین می‌کنند که چگونه درآمدها و هزینه‌ها باید به طور منطقی و در بازه‌های زمانی معینی در دفاتر حسابداری ثبت شوند.

 • اصول تطابق (Matching):

این اصل بیان می‌کند که هزینه‌ها باید با درآمدهای متناظر با آن‌ها تطابق داشته باشند. به این معناست که هزینه‌هایی که به دست آمده در یک دوره معین، باید با درآمدهایی که در همان دوره حاصل شده‌اند، مطابقت داشته باشند.

 • اصول تصویب (Recognition):

این اصل مشخص می‌کند که درآمدها و هزینه‌ها باید در زمانی که واقعیت اقتصادی آن‌ها ایجاد می‌شود، تصویب (یعنی به دفاتر حسابداری ثبت) شوند. این به معنای این است که یک درآمد یا هزینه باید در دوره‌ای که انجام شده ثبت شود.

 • استفاده از تکنیک‌های مالی:

رویه حسابداری شامل استفاده از تکنیک‌های مالی مختلف برای محاسبه سود حسابداری است. این تکنیک‌ها شامل تطابق هزینه‌ها با درآمدها، تصویب درآمدها و هزینه‌ها، تعیین ارزش‌های اندازه‌گیری شده (مانند ارزش خالص دارایی‌ها) و موارد مشابه می‌شوند.

 • تاثیر تغییرات در ارزش دارایی‌ها:

رویه حسابداری همچنین به شرکت‌ها دستور می‌دهد که تغییرات در ارزش دارایی‌ها (مانند افتراقات ارزش دارایی‌ها) را به درستی در دفاتر حسابداری خود اعمال کنند.

 

رویه حسابداری برای محاسبه سود حسابداری در اصل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و برای تهیه گزارش‌های مالی و ارائه اطلاعات به سهامداران، مدیران، و نظارتگران مالی استفاده می‌شود. این رویه از مفاهیم و اصول محاسباتی مخصوص حسابداری برای اندازه‌گیری سود و زیان استفاده می‌کند.

 

اصول محاسبه:

 

اصول محاسبه سود حسابداری به عنوان قواعد و مبانی اساسی در حسابداری برای اندازه‌گیری سود و زیان در شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اصول برای تشخیص سود و زیان به صورت معقول و مطابق با استانداردهای حسابداری مشخص تعیین می‌شوند. در ادامه، به برخی از اصول محاسبه سود حسابداری پرداخته خواهد شد:

 

 • اصل تطابق (Matching Principle):

این اصل به این معناست که هزینه‌ها باید با درآمدهای متناظر با آن‌ها تطابق داشته باشند. به عبارت دیگر، هزینه‌هایی که در فرآیند تولید درآمد ایجاد می‌کنند، باید در همان دوره زمانی تحت معرض محاسبه سود قرار گیرند.

 • اصل تصویب (Recognition Principle):

این اصل مشخص می‌کند که درآمدها و هزینه‌ها باید در زمانی که واقعیت اقتصادی آن‌ها ایجاد می‌شود، تصویب (یعنی به دفاتر حسابداری ثبت) شوند. به عبارت دیگر، سود و زیان باید در زمان وقوع واقعی آن‌ها در محدوده زمانی معین تحت معرض محاسبه قرار گیرند.

 • اصل پیش‌بینی (Conservatism):

این اصل بیان می‌کند که از پیش‌بینی‌های که منجر به تخریب سود نیستند باید اجتناب شود. به عبارت دیگر، اگر وجود شرایطی برای اتخاذ اقدامی منفی وجود داشته باشد، باید از این اقدام استفاده شود تا جلوی افزایش سود به صورت نادرست گرفته شود.

 • اصل مقایسه (Consistency):

این اصل مشخص می‌کند که یک شرکت باید اصول و سیاقهای حسابداری خود را در طول زمان ثابت نگه دارد. این به معنای این است که روش‌ها و سیاقهای حسابداری باید به تدریج تغییر نکنند، مگر اینکه تغییرات بهبود یا تطابق با تغییرات استانداردهای حسابداری مورد نیاز باشند.

 • اصل شیوه (Materiality):

این اصل بیان می‌کند که باید توجه ویژه‌ای به جزئیات کوچک و بی‌اهمیت نشان داد و تمرکز بیشتر روی موارد مهم و قابل توجه باشد. به عبارت دیگر، اگر تفاوت‌ها یا موارد کوچک توانستند اثر معنی‌داری در اندازه‌گیری سود داشته باشند، باید در گزارش حسابداری ارتقا یابند.

 • اصل تامین تفصیلی (Full Disclosure):

این اصل بیان می‌کند که تمام اطلاعات مهم و ضروری برای درک و ارزیابی صحیح وضعیت مالی شرکت باید به صورت کامل و صادقانه در گزارش‌های مالی ارائه شود. این اطلاعات شامل توضیحات تفصیلی درباره سیاقهای حسابداری، پلیسها، و حسابرسی‌ها می‌شود.

 

این اصول اساسی حسابداری معیارهای مهمی برای محاسبه سود حسابداری ایجاد می‌کنند و به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا از توسل مناسب و اندازه‌گیری درست سود و زیان خود اطمینان حاصل کنند. اصول محاسبه سود حسابداری در معرض تغییرات قوانین و استانداردهای حسابداری ممکن است به‌روز شوند، بنابراین حسابداران و حسابرسان باید همیشه به آخرین تغییرات در این اصول توجه داشته باشند.

 

سود اقتصادی:

 

رویه اقتصادی:

 

رویه اقتصادی برای محاسبه سود اقتصادی به مفاهیم و اصول اقتصادی مبتنی است و به عنوان یک معیار مهم برای اندازه‌گیری عملکرد مالی یک پروژه، تصمیم تجاری یا سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا، به برخی از مفاهیم و اصول اصلی در رویه اقتصادی برای محاسبه سود اقتصادی اشاره خواهم کرد:

 

 • اصل هزینه و منفعت (Cost-Benefit Principle):

این اصل بیان می‌کند که سود اقتصادی باید با تفاوت بین مزایای (منفعت) مورد انتظار و هزینه‌های انتظاری مرتبط با یک تصمیم اقتصادی محاسبه شود. این اصل به معنای این است که اگر منفعت مورد انتظار بیشتر از هزینه‌های مورد انتظار باشد، تصمیم اقتصادی مثبت سود اقتصادی دارد.

 • تفاوت هزینه فرصت از دست رفته (Opportunity Cost):

سود اقتصادی معمولاً توجه به هزینه‌های فرصت از دست رفته دارد، که نشان‌دهنده از دست دادن فرصت‌های دیگر در نتیجه انتخاب یک تصمیم اقتصادی است. این مفهوم مهم است زیرا معمولاً مزایا و هزینه‌های واقعی یک تصمیم اقتصادی به دقت محاسبه می‌شوند.

 • تجزیه و تحلیل هزینه-فایده (Cost-Benefit Analysis):

در رویه اقتصادی، تجزیه و تحلیل هزینه-فایده برای اندازه‌گیری سود اقتصادی انجام می‌شود. این تجزیه و تحلیل به تخمین مزایا و هزینه‌ها به صورت کمی و کیفی از طریق مقایسه انتظارات مشمولان تصمیم اقتصادی پرداخته و به تصمیم‌گیری در مورد اجرای یا عدم اجرای یک پروژه یا تصمیم کمک می‌کند.

 • تخصیص منابع بهینه (Optimal Resource Allocation):

هدف از محاسبه سود اقتصادی این است که منابع بهینه‌تر تخصیص یابند. این به معنای این است که تصمیم‌گیران باید منابع مالی و انسانی را به پروژه‌ها یا تصمیماتی که سود اقتصادی بالاتری دارند، تخصیص دهند.

 • زمانبندی (Timing):

در محاسبه سود اقتصادی، زمانبندی مزایا و هزینه‌ها نیز مهم است. به عبارت دیگر، اینکه مزایا و هزینه‌ها در چه زمانی رخ می‌دهند نقش مهمی در محاسبه سود اقتصادی ایفا می‌کند. به‌طور کلی، مزایا قبل از هزینه‌ها رخ دهند، سود اقتصادی بهبود می‌یابد.

 • معیارهای اندازه‌گیری سود اقتصادی (Metrics):

معیارها و نسبت‌های مالی مختلف برای اندازه‌گیری سود اقتصادی معمولاً به کار می‌روند. مثال‌هایی از این معیارها شامل نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، ارزش خالص حاصل از سرمایه (NPV)، نرخ بهره‌وری سرمایه (IRR) و سایر معیارهای مشابه می‌شوند.

 

رویه اقتصادی برای محاسبه سود اقتصادی به تصمیم‌گیران و مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات بهبودی در مورد تخصیص منابع و انجام پروژه‌ها را اتخاذ کنند و از منابع مالی و زمانی بهینه‌تری بهره‌برند. این روش معمولاً به منظور ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی استراتژیک، و تصمیمات مالی استفاده می‌شود.

 

اصول محاسبه:

 

در محاسبه سود اقتصادی، اصول و رویه‌های خاصی وجود دارد که به منظور تعیین مزایا و هزینه‌های مرتبط با یک تصمیم اقتصادی به کار می‌روند. این اصول به تصمیم‌گیران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهبودی در مورد سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع، و پروژه‌ها اتخاذ کنند. در زیر، به برخی از اصول مهم در محاسبه سود اقتصادی اشاره می‌شود:

 

 • اصل هزینه و منفعت (Cost-Benefit Principle):

اصل هزینه و منفعت بیان می‌کند که تصمیم‌گیران باید تفاوت بین هزینه‌ها و منفعت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. این اصل به عنوان اصل اصلی در محاسبه سود اقتصادی شناخته می‌شود. اگر مزایا انتظاری از یک تصمیم اقتصادی بیشتر از هزینه‌های انتظاری باشند، تصمیم مثبت سود اقتصادی دارد.

 • اصل هزینه‌های فرصت از دست رفته (Opportunity Cost Principle):

این اصل بیان می‌کند که هزینه‌های واقعی یک تصمیم اقتصادی شامل هزینه‌های فرصت از دست رفته نیز می‌شوند. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیران باید در نظر بگیرند که با انتخاب یک تصمیم اقتصادی، چه فرصت‌های دیگری را از دست می‌دهند.

 • اصل زمانبندی (Timing Principle):

اصل زمانبندی به اهمیت زمانبندی مزایا و هزینه‌ها در محاسبه سود اقتصادی اشاره دارد. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیران باید در نظر بگیرند که مزایا و هزینه‌ها در چه زمانی وارد می‌شوند. این به تصمیم‌گیری در مورد زمانبندی پروژه‌ها و تصمیمات مرتبط با آنها کمک می‌کند.

 • اصل مقایسه (Comparison Principle):

اصل مقایسه بیان می‌کند که برای محاسبه سود اقتصادی، تصمیم‌گیران باید گزینه‌ها و تصمیمات مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند و به تصمیمی برسند که بیشترین سود اقتصادی را دارد. این اصل معمولاً با استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه-فایده اعمال می‌شود.

 • اصل بیشترین سود (Principle of Maximum Profit):

این اصل بیان می‌کند که تصمیم‌گیران باید تصمیمی اتخاذ کنند که به حداکثر سود اقتصادی منجر می‌شود. این اصل به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا برای انتخاب بهترین تصمیم اقتصادی و تخصیص بهینه منابع به کار روند.

 

این اصول مهم در محاسبه سود اقتصادی به تصمیم‌گیران و مدیران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهبودی در مورد سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع، و پروژه‌ها اتخاذ کنند و از منابع مالی و زمانی بهینه‌تری بهره‌برند. تطابق با این اصول اساسی به تصمیمات مطلوب‌تر و اثربخش‌تر در زمینه‌های مختلف اقتصادی کمک می‌کند.

نتیجه گیری

 

در نتیجه، اصول محاسبه سود حسابداری و سود اقتصادی به دلیل ماهیت و هدف متفاوتی که دارند، ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند. سود حسابداری به منظور پایش و گزارش‌دهی مالی بر اساس استانداردهای حسابداری محاسبه می‌شود، در حالی که سود اقتصادی به منظور ارزیابی تصمیمات اقتصادی بر اساس اصول اقتصادی محاسبه می‌شود.

 

مقالات مرتبط

 

پیشنهاد میکنیم مقالات مرتبط به این مقاله را هم مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.