downicon.png
دارایی جاری و بدهی جاری چه کاربردهایی دارند؟
دارایی جاری و بدهی جاری چه کاربردهایی دارند؟
دارایی جاری و بدهی جاری چه کاربردهایی دارند؟
دارایی جاری و بدهی جاری

دارایی جاری و بدهی جاری: آیا می دانید دارایی‌ جاری و بدهی‌ جاری چه مفهومی دارند و کاربرد این اصطلاحات چیست؟ ما در این مقاله می خواهیم به بحث در مورد نحوه ارائه دارایی جاری و بدهی جاری صحبت کنیم.

دارایی‌ جاری و بدهی‌ جاری چه کاربردی دارند؟

ارائه جداگانه دارایی جاری و بدهی جاری در ترازنامه اطلاعات مفیدی ست که می ‌تواند در تحلیل وضعیت مالی واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان نرم افزار حسابداری جهت ارائه صورت‌های مالی حائز اهمیت باشد.

به طور معمول به مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری خالص دارایی های جاری می گویند. همچنین به سرمایه در گردش و به مازاد بدهی‌های جاری بر دارایی‌های جاری خالص بدهی‌های جاری گفته می ‌شود.

در واقع این استاندارد می بایست برای ارائه دارایی جاری و بدهی جاری در ترازنامه استفاده شود.

دارایی جاری و بدهی جاری

 

چند دیدگاه متفاوت در مورد دارایی جاری و بدهی جاری

 1. از دیدگاه بعضی از افراد این حرفه، هدف از طبقه بندی دارایی جاری و بدهی جاری و غیر جاری را، ارائه معیاری تقریبی از نقدینگی واحد تجاری می باشد که نشان دهنده این است که توانایی انجام فعالیت‌های روزمره بدون هیچ مشکل مالی انجام می پذیرد. البته افرادی هم وجود دارند که به این طبقه بندی به عنوان ابزاری در جهت تشخیص آن دسته از منابع و تعهدات واحد تجاری می نگرند که گردش مستمر دارد.
 2. معمولا اهداف ذکر شده در دارایی جاری و بدهی جاری تا حدودی با هم ناسازگار می باشند چراکه در ارزیابی نقدینگی معیار طبقه بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها به جاری و غیر جاری، امکان نقد شدن و یا تسویه آن‌ها در آینده‌ای نزدیک است. اما ملاک تشخیص دارایی‌ها و بدهی‌ها به عنوان اقلام در گردش معمولاً در جهت مصرف یا تسویه آن‌ها در دوره یا چرخه عملیاتی واحد تجاری می باشد.
 3. به طور معمول چرخه عملیاتی یک واحد تجاری میانگین فاصله زمانی بین تحصیل موادی که وارد فرآیند عملیات می ‌شود و تبدیل نهایی آن‌ها به وجه نقد می باشد.
 4. بدین ترتیب به نظرات متعددی در مورد دارایی جاری و بدهی جاری وجود دارد که عموما اقلامی که جزو دارایی‌ جاری به حساب می آیند که در عرض یک سال یا در طی یک چرخه عملیاتی واحد تجاری هر کدام طولانی‌تر می باشد، به وجه نقد یا دارایی دیگری که قابل نقد شدن باشد تبدیل شود.

در صورتی که چرخه عملیاتی واحد تجاری نامعلوم یا خیلی طولانی باشد، تفکیک بدهی‌ها و دارایی‌ها در صورت‌های مالی به عنوان غیر جاری و جاری مناسب نخواهد بود.

چند محدودیت که برای تفکیک اقلام جاری و غیر جاری وجود دارد

 • طبقه بندی بعضی از اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها به ‌عنوان دارایی جاری و بدهی جاری در مورد آن دسته از واحدهای تجاری که در ارتباط با چگونگی طبقه بندی و ارائه دارایی‌ها و بدهی‌ها شامل استاندارد مشخص می باشد. همچنین آن دسته از واحدهای تجاری که چرخه عملیاتی‌شان نامعلوم یا خیلی طولانی باشد، الزامی نیست.
 • معمولاً آنچه که از تفکیک دارایی جاری و بدهی جاری حاصل می گردد، نشانگر دارایی‌های سریع نقد واحد تجاری می باشد که به عنوان یک عامل پیشگیری و محافظتی در برابر تعهداتی که سررسید آن‌ها در طی چرخه عملیاتی واحد تجاری به وجود می آید، عمل می کند. بدین ترتیب در واحدهای تجاری که دارای تداوم فعالیت، نقش دارایی‌های جاری به عنوان حفاظی در مقابل تعهدات جاری در همه حال صدق نمی کند، بالعکس در مواردی واحد تجاری باید برای ادامه عملیات خود مانند موجودی محصولات فروش رفته را دائماً با موجودی جدید جایگزین کند. از همین رو ممکن است دارایی‌ جاری از جمله موجودی محصولاتی باشد که پیش بینی نمی شود در آینده خیلی نزدیک به فروش برسد.
 • بعضی از افراد دیگر بر این باورند که تعیین دارایی جاری و بدهی جاری از ابزار موثر تجزیه و تحلیل مالی می ‌باشد. برخی دیگر معتقدند که محدودیت‌های تفکیک اقلام به جاری و غیر جاری از موثر بودن او می کاهد. بسیاری از افراد مازاد دارایی جاری و بدهی جاری را نشانگر وضعیت مالی خوب واحد تجاری مازاد بدهی‌های جاری و دارایی‌های جاری را نشانه مشکلات واحد تجاری می ‌دانند. در صورتی که این دسته از نتیجه گیری‌ها بدون توجه به ماهیت عملیات واحد تجاری و اجزای تشکیل دهنده دارایی‌ها و بدهی‌های جاری آن منطقی نمی باشد.

دارایی جاری و بدهی جاری

 

دارایی‌های جاری

 • باید بدانید یک دارایی هنگامی می بایست به عنوان دارایی‌های جاری طبقه‌بندی شود که وجه نقد یا معادل وجه نقد بوده و استفاده از آن محدود نشده باشد.
 • در طی چرخه عملیاتی واحد تجاری یا در عرض یکسال از تاریخ ترازنامه مصرف یا فروخته شود یا به وجه نقد و دارایی دیگری که نزدیک به نقد شدن است تبدیل شود.

طبقه بندی دارایی‌های جاری

 • آن دسته از حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری که پیش بینی می شود در عرض یک سال را از تاریخ ترازنامه به وجه نقد یا دارایی‌های دیگری که نزدیک به نقد شدن است تبدیل شود.
 • مانده مبالغ نقد و مانده حساب‌های بانکی به جز مواردی که اعمال محدودیت در مصرف آن‌ها مانع از استفاده این اقلام برای عملیات جاری شود.

باید بدانید در مواردی که استفاده از وجوه نقد برای عملیات جاری دارای محدودیت باشد فقط در صورتی می ‌توان آن را جزء دارایی‌ جاری در نظر گرفت که مدت محدودیت حداکثر تا زمان سررسید تعهدی باشد که به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شده است یا اینکه محدودی از ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه رفع گردد.

 1. سهام موسسه یا شرکت‌ها، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهاداری که قصد نگهداری تحصیل نشده و به سهولت قابل نقد شدن می باشد.
 2. پیش پرداخت‌های هزینه در مواردی که پیش‌بینی می‌ شود در عرض یک سال تاریخ ترازنامه به طور کامل به مصرف برسد.
 3. موجودی مواد و محصول و کار در روند پیشرفت پیمان های بلند مدت با نادیده گرفتن اینکه ممکن است اقلامی از آن احتمالاً در عرض یک سال تاریخ ترازنامه یک چرخه عملیاتی معمول نقد نگردد

بدهی‌های جاری

 • معمولاً یک بدهی هنگامی می بایست به عنوان بدهی جاری طبقه‌بندی شود که پیش بینی می شود در طی یک چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا در عرض یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه شود. و دیگر بدهی‌ها می بایست به عنوان بدهی‌های غیر جاری طبقه‌بندی گردد.
 • بدهی‌هایی مانند بدهی‌های عندالمطالبه که پیش بینی می شود در عرض یک سال از تاریخ ترازنامه قابل دریافت و نقد کردن است و آن قسمت از بدهی‌های بلند مدتی که پیش بینی می‌ شود بر مبنای شرایط قرارداد مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ ترازنامه، به بدهی حال، تبدیل گردد، جزء بدهی‌های جاری طبقه‌بندی و در یادداشت‌های توضیحی ارائه خواهد شد.
 • ناگفته نماند که آن دسته از بدهی‌ها و بدهی‌های بلندمدت شامل تسهیلات مالی بانکی و غیر بانکی بدهی‌های مالیاتی به واحدهای تجاری پیش دریافت از مشتری آن که پیش‌بینی می‌ شود در عرض یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه شود به عنوان بدهی جاری طبقه بندی می گردد.

بدین ترتیب دسته‌ای از یک بدهی بلند مدت که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه تسویه می شود با این شرط که بر دارایی موجود در تاریخ ترازنامه که بازپرداخت آن بدهی از محل آن‌ها صورت می گیرد به عنوان دارایی جاری طبقه بندی نشده باشد، در این صورت به عنوان بدهی بلند مدت طبقه بندی می گردد.

برای مطالعه بیشتر در مورد بدهی ها، می توانید مقاله مدیریت بدهی را مطالعه نمایید.

تجدید طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها چه زمانی صورت می گیرد

هر وقت بعد از تاریخ ترازنامه اما پیش از تصویب صورت‌های مالی توسط مدیریت واحد تجاری رویدادهایی در جهت تبدیل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به دارایی‌ها و بدهی‌های غیر جاری و بالعکس آن اتفاق بیفتد، چگونگی برخورد حسابداری با آن طبق استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان حسابداری رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه خواهد بود.

چگونگی ارائه در صورت‌های مالی

جمع کل دارایی جاری و بدهی جاری می‌بایست ترازنامه نمایش داده شود. مبلغ یک دارای جاری و بدهی جاری نباید دارایی‌های جاری دیگر کسر گردد. مگر آنکه شرایط معامله پایاپای دارایی‌ها و بدهی‌های درج شده در استاندارد حسابداری شماره ۱ به عنوان نحوه ارائه صورت‌های مالی برقرار باشد.

دارایی جاری و بدهی جاری

 

 

جمع‌بندی

در این مقاله در مورد نحوه ارائه دارایی جاری و بدهی جاری جاری صحبت کردیم. امیدواریم مطلب قابل توجه و مفیدی را ارائه داده باشیم.

برای مدیریت بهتر بخش های مختلف کسب و کار خود، می توانید با دانلود دموی رایگان نرم افزار حسابداری معین، به مدت یک ماه تمامی امکانات نرم افزار و عملکرد پشتیبانی را به صورت کاملا رایگان مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت رضایت اقدام به پرداخت و خرید نرم افزار حسابداری مورد نظر خود کنید و از یک سال پشتیبانی رایگان نیز بهره مند شوید.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتری در این زمینه دارید می توانید با همکاران پشتیبانی نرم افزار حسابداری معین در ارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.