یکی دیگر از افزونه های مرتبط به نرم افزار حسابداری افزونه کاربر شبکه می باشد. افزونه کاربر شبکه معین به چند دسته تقسیم می شود اما نقطه عطف همه آنها در این است که تحت وب فعالیت می کنند و محدودیت مسافت در استفاده از این افزونه وجود ندارد. شبکه سیستم کاربران بصورت وایرلس برای کاربران شبکه اینترنتی و بصورت سیمی و وایرلس برای کاربران شبکه داخلی قابل استفاده است. در همه دسته های مختلف این افزونه محدودیت در دسترسی کاربران توسط مدیر وجود دارد .

نمایش دادن همه 4 نتیجه