تمامی نرم افزار های حسابداری معین بسیار کامل طراحی و عرضه شده اند. همگی دارای امکانات و قابلیت های فراوانی هستند که این قابلیت ها در هر بخش با بخش دیگر متفاوت است. تعدادی از این امکانات بدلیل گستردگی و اختصاصی بودن، در بسته دیگری با عنوان افزونه ها و ماژول ها ارائه شده اند. با تهیه هر کدام از نرم افزارهای حسابداری متناسب با شغل موردنظر خود، با پیدایش نیازهای جدید و توسعه کسب و کار به این افزونه ها نیاز پیدا می کنید. با مشاهده لیست زیر می توانید افزونه و ماژول مورد نیاز خود را پیدا کنید.

مشاهده همه 25 نتیجه