اتصال به ترازو

برای معرفی افزونه اتصال به ترازو ابتدا به معرفی ترازو می پردازیم. یکی از دو محصول جدید شرکت مهندسی توزین صدر ترازوی دیجیتال VISTA plus و LSG می باشد که به منظور معرفی نسل جدید ترازو در سال ۱۳۹۴ به بازار توزین معرفی شده است, این ترازو امکان اتصال به نرم افزار حسابداری معین را دارد و شما می توانید کالاهای وزنی خود را خیلی آسان به ترازو منتقل نمایید و همچنین فاکتور تجمیعی از ترازو ثبت و مدیریت کنید.

افزونه اتصال به ترازو