نرم افزار حسابداری پیمانکاران معین با وجود سادگی در تجربه کاربری امکانات بی شماری را به پیمانکاران معرفی می کند و تمامی امکانات مورد نیاز پیمانکاران را برآورده می سازد. مهمترین مزیت این نرم افزار نسبت به دسته های دیگر، عدم نیاز به ارتقا به نسخه های بالاتر در نرم افزارهای پیمانکاری می باشد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه