گروه نرم افزاری معین با ارتقای نرم افزار در افزونه ها و ماژول ها باعث افزایش دسترسی کاربر و کاهش محدودیت ها می شوند. پروژه ها دسته بندی می شوند. گزارش منظم از هزینه های هر پروژه ارائه می دهد. ارتقای نرم افزار امکانات موجود در نرم افزار حسابداری و قابلیت های در دسترس را به روز می‌کند و متناسب با نوع استفاده نرم افزار کارایی آن را افزایش می‌دهد.

مشاهده همه 3 نتیجه