نرم افزارهای حسابداری تولیدی معین امکانات مختلف حسابداری در واحد تولیدی را ارائه می دهد. مهمترین قابلیتی که در این نرم افزار وجود داد محاسبه قیمت تمام شده پس از تولید منهای مواد مصرفی می باشد. همچنین امکانات دیگر که در محاسبه هزینه و ها و دستمزد کار حسابداری را آسان می کند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه