مشاهده همه 4 نتیجه

 • افزونه کاربر تحت شبکه

  افزونه کاربر شبکه داخلی

  390،000 تومان
  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت همزمان توسط کاربران
  • امکان شبکه داخلی سیستم های کاربران به صورت کابلی یا وایرلس بی سیم
  • ثبت تمامی فعالیت های کاربران جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
  • امکان تعیین رمز اختصاصی غیر قابل نفوذ برای هر کار به صورت کاملا محرمانه
  • امکان محدود کردن دسترسی کاربران و تعیین دسترسی متفاوت برای هر کاربر
  افزودن به سبد خرید
  تصویر محصول

  افزونه کاربر شبکه داخلی

  390،000 تومان
 • افزونه کاربر اینترنتی تحت وب شعب آنلاین

  افزونه کاربر شبکه اینترنتی تحت وب

  490،000 تومان
  • قابلیت استفاده از طریق اینترنت بدون محدودیت مسافت
  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت همزمان توسط کاربران اینترنتی
  • امکان تعیین رمز اختصاصی غیر قابل نفوذ برای هر کار
  • امکان محدود نمودن دسترسی کاربران
  افزودن به سبد خرید
  تصویر محصول

  افزونه کاربر شبکه اینترنتی تحت وب

  490،000 تومان
 • افزونه کاربر اینترنتی شعب آنلاین

  افزونه کاربر شبکه اینترنتی موبایل

  490،000 تومان
  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت همزمان توسط کاربران
  • ثبت تمامی فعالیت های کاربران جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
  • امکان تعیین رمز اختصاصی غیر قابل نفوذ برای هر کار به صورت کاملا محرمانه
  • امکان محدود کردن دسترسی کاربران و تعیین دسترسی متفاوت برای هر کاربر
  افزودن به سبد خرید
  تصویر محصول

  افزونه کاربر شبکه اینترنتی موبایل

  490،000 تومان
  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت همزمان توسط کاربران
  • ثبت تمامی فعالیت های کاربران جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
  • امکان تعیین رمز اختصاصی غیر قابل نفوذ برای هر کار به صورت کاملا محرمانه
 • افزونه کاربر اینترنتی شعب آنلاین

  افزونه کاربر شبکه داخلی موبایل

  390،000 تومان
  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت همزمان توسط کاربران
  • ثبت تمامی فعالیت های کاربران جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
  • امکان تعیین رمز اختصاصی غیر قابل نفوذ برای هر کار به صورت کاملا محرمانه
  • امکان محدود کردن دسترسی کاربران و تعیین دسترسی متفاوت برای هر کاربر
  افزودن به سبد خرید
  تصویر محصول

  افزونه کاربر شبکه داخلی موبایل

  390،000 تومان
  • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات به صورت همزمان توسط کاربران
  • ثبت تمامی فعالیت های کاربران جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
  • امکان تعیین رمز اختصاصی غیر قابل نفوذ برای هر کار به صورت کاملا محرمانه