نرم افزار حسابداری رستورانی توسط گروه نرم افزاری معین بسیار کامل طراحی شده اند و همه نیازهای شما در رایطه با مدیریت رستوران را نیز برآورده می کنند. همه امکانات مورد نیاز رستوران در این نرم افزار وجود دارد و مدیریت انبار و کنترل موجودی و فاکتور لمسی سبب افزایش سرعت کارکنان در خدمت رسانی به مشتریان می‌شود.

مشاهده همه 6 نتیجه