گنجینه حسابداری

گنجینه حسابداری
گنجینه حسابداری
گنجینه حسابداری
فهرست مطالب

 

گنجینه حسابداری

 

 کتاب گنجینه حسابداری که به تالیف آرجی چمبرز می باشد، درباره ادبیات ۵۰۰ سال پیش حسابداری و ۱۵۰ سال اخیر می باشد که به زبان انگلیسی نوشته شده است.

در این دوره از تاریخ حسابداری بیشترین توسعه و پیشرفت را داشته و تنوع نظریه‌ها در آن بسیار بوده است. با خواندن مطالب کتاب گنجینه حسابداری می توانید در مورد پیشینه تاریخی حسابداری تا به امروز اطلاعات ارزشمندی را کسب کنید و در مورد دیدگاه‌ها و نظریه آن‌ها اطلاع پیدا کنید.

 

سخنان بزرگان در مورد حسابداری (کتاب گنجینه حسابداری)

 

 • حسابداری فرایند تشخیص و شناسایی، اندازه گیری و گزارش دهی از اطلاعات اقتصادی، به منظور امکان انجام قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه توسط استفاده کنندگان از داده‌ها ست. (انجمن حسابداری امریکا، 1966)
 • حسابداری، فعالیتی خدماتی است. کارکرد آن فراهم آوردن اطلاعاتی کمی، عمدتا با ماهیت مالی، درباره واحدهای اقتصادی و با هدف سودمند بودن در تصمیمگیری‌های اقتصادی می باشد. (انجمن حسابداران رسمی امریکا، 1970)
 • حسابداری با تصمیم‌گیری سروکار دارد. (آرنولد و دیگران، 1985)
 • در کتاب گنجینه حسابداری  آمده است اگر حسابداران داده‌های مورد نیاز برای اندازه‌گیری عملکرد را فراهم نیاورند، منابع به گون‌های نادرست تخصیص داده می‌شود و هم موسسه تجاری و هم کل جامعه از پیامدهای آن آسیب می‌بیند. (ادوارد و بل، 1961 )

گنجینه حسابداری

 

 • مربوط‌ ترین اطلاعات، اطلاعات انتشار یافته‌ای است که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدین ترتیب و به احتمال زیاد، سرمایه‌ها به گونه های اثربخشی به شرکت‌ها اختصاص خواهد یافت.( کان، 1977)
 • در کتاب گنجینه حسابداری، حسابداری و کمک به حافظه حساب‌ها و سوابق حسابداری به عنوان کمک به حافظه به‌کار گرفته می شود. (هتفیلد و دیگران، 1940)
 • در کتاب گنجینه حسابداری، حسابداری و اندازه‌گیری حسابداری، ترازوی کسب وکار است. (دانکن، 1909)
 • صورت‌های مالی، دربرگیرنده ترازنامه و صورتحساب سود و زیان، در واقع بیان کننده روابط تجاری بنیادی نسبت‌ها و نیز ابزار اندازه‌گیری روابط و شرایط کسب و کار در سازمان است. (بلیس، 1923)
 • حسابداری در جهت موقعیت با اهمیتی به عنوان ابزار کنترل اداری و اجرایی، توسعه یافته است. (اسکات، 1931)
 • حسابداری در جهت یکی از قدرتمندترین ابزارها، هم به عنوان ابزارهای کنترل و هم رهنمودی برای رفتار منطقی، در خصوص طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، گسترش یافته است. (مورگان، 1965)
 • در کتاب گنجینه حسابداری، حسابداری به عنوان ابزار حسابداری، ابزاری برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی است. ( رارم، 1928)
 • حسابداری به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت است. کاربرد حسابداری به عنوان ابزار مدیریت، از اهداف فراموش شده حسابداری می باشد. (گوتز، 1939)
 •  سیستم‌های حسابداری ابزاری برای انتخاب و عمل معقول برای واحد اقتصادی است. (پاتر، 1959)
 • ابزار تجزیه و تحلیلی که آن را حسابداری می‌ نامیم. ( لیتلتن و زیمرمن، 1962)
 • حسابداری ابزاری است برای تصمیم گیری، ابزار مدیریت کسب و کار (ویلیامز و گریفین، 1964)
 • حسابداران هنوز از شناخت واقعی توانایی‌ها و ظرفیت‌های نقش خویش به عنوان فراهم‌ آورنده ابزاری دقیق برای مدیریت دورند. (مجله اکونومیست، 1964)
 • حسابداری ابزاری ست در خدمت حال و آینده. (پتیلو، 1965)
 • حساب‌های شما همه چیز را درباره کسب و کار نشان می دهد؛ اینکه در حال سود هستید یا ضرر. بنابراین شما می توانید براساس وضعیت کسب و کارتان، آنچه را الزام است بهبود بخشید. (پاچیولی، 1494)
 • حسابداری نقشی اساسی در جلب توجه مدیریت به مشکلاتی ایفا می کند که رسیدگی و اقدام مدیریتی را می طلبد. (گوتز و کلین، 1960)
 • یکی از وظایف اصلی حسابداری، به عنوان یک ابزار اساسی، ارزیابی تصمیمات گذشته است. (ادواردز و بل، 1961)
 • از آنجایی که همه سرمایه گذاران می توانند از بازخورد منتفع شوند، اهداف گزارش‌گیری باید تاکید بیشتری بر بازخورد نسبت به پیش بینی داشته باشد. ( پیسنل، 1974)
 • اطلاعات حسابداری و پیش بینی اندازه گیری و گزارش‌گیری سود و زیان جاری، باید مبنایی برای پیش بینی عواید آینده فراهم آورد. (انجمن حسابداری امریکا، 1964)
 • اطلاعات تهیه شده برای تصمیم‌گیری، تنها زمانی می تواند سودمند محسوب شود که آن دسته از رویدادهای آینده را پیش بینی کند که از تحت تاثیر تصمیم‌ها باشند. (کارزبرگ و دیگران، 1974)
 • مشاهده، تجزیه و تحلیل و پیش بینی باید در جهت تصمیم گیری باشد؛ این امر به مفهوم تصویری از گذشته و حال است که تصمیم گیری را عملی و تسهیل می کند. (وتر، 1963)
 • هر سهامدار یا ذینفع باید همواره در ذهن خویش بپذیرد که صورت های مالی برای پیش بینی آینده طراحی نشده است، بلکه تنها گذشته و حال را گزارش می کند. (بویس، 1965)
 • در کتاب گنجینه حسابداری، حسابداری در جهت موقعیت با اهمیتی برای عنوان ابزار کنترل اداری و اجرایی، توسعه یافته است. ( سکات، 1931)
 • اطلاعات حسابداری و شکل گیری انتظارات ً گذشته، اساسا مهم است، چرا که روایت و حکایتی از آینده است. بنابراین حسابداران باید همچون اساطیری که همزمان می توانستند پیش و پس خود را ببیند همزمان هر سو را بنگرند و مراقبت کنند. (1956 ،ربی)
 • حسابداران باید نسبت به اهمیت آینده بسیار هشیار باشند؛ اینکه توجه آنان به گذشته باید به گونه‌های فزاینده تنها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آینده استوار باشد. (استوارت، 1962)
 • در کتاب گنجینه حسابداری  آمده است از کارکرد محدود اطلاعات حسابداری عوامل بی شماری مانع محاسبات مالی و پولی است. (گوتز و کلین، 1960)
 • اطلاعات حسابداری باید تنها بخشی از اطلاعات بازار رقابتی قلمداد شود که هم در دسترس عموم سرمایه گذاران باشد و هم توسط آنها مورد استفاده قرار گیرد.

گنجینه حسابداری

 

 • از نظر دانشمندان، اطلاعات همواره سابقه‌ای ابزاری محسوب می شده است. بدین معنا که برای فهمیدن ماهیت اطلاعات، باید ماهیت ابزارها و ماهیت سوابق، بررسی شود. (مردیت، 1966)
 • حسابداری دانشی است که با توصیف کمی و برآورد جریان درآمد و ثروت انباشته، محاسبه شده و براساس روش‌های مبتنی بر در برگیرنده فرض واحد پولی، سر و کار دارد. (ماتسیچ، 1964)
 • حسابداری روشی است برای توصیف از میان روش‌های توصیفی موجود که جنبه مشخصی از پدیده‌های کامل و پیچیده بوده و جنبه انتخاب شده، جنبه مالی است. (پلوبت، 1945)
 • حسابداری روش منظم محاسبه گذشته و حال ارقام پولی است که هدف آن، فراهم آوردن منابع مستمر اطلاعات مالی به عنوان راهنمای عملی برای آینده بازار است. (چمبرز، 1966)

 

جمع‌بندی مطالب کتاب گنجینه حسابداری

 

با مطالعه این مطلب در می یابید که چه افراد بزرگی در این راستا و حرفه فعالیت داشته و می توانید از گفته‌های آنها درس‌های بزرگی بگیرید.

برای خرید نرم افزار حسابداری مطمئن می توانید با دانلود دموی رایگان نرم افزار حسابداری معین، به مدت یک ماه تمامی امکانات نرم افزار و عملکرد پشتیبانی را به صورت کاملا رایگان مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت رضایت اقدام به پرداخت و خرید نرم افزار حسابداری مورد نظر خود کنید و از یک سال پشتیبانی رایگان نیز بهره مند شوید.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتری در این زمینه دارید می توانید با همکاران پشتیبانی نرم افزار حسابداری معین در ارتباط باشید.

 

مقالات مرتبط

 

پیشنهاد میکنیم مقالات مرتبط به این مقاله را هم مطالعه کنید.

 

مشکلات حسابداری

اهمیت گزارش مالی

پیشینه حسابداری ایران

بررسی تکنیک های فروش

روش تحقیق در حسابداری

عوامل موئر در کاهش جرایم مالی

معرفی و بررسی کاربردهای انی دسک

 آموزش حسابداری را از کجا شروع کنیم؟

چالش های گزینش نرم افزار حسابداری در ایران

تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.