روش تحقیق در حسابداری

روش تحقیق در حسابداری
روش تحقیق در حسابداری
روش تحقیق در حسابداری
فهرست مطالب

آیا شما با واژه روش تحقیق در حسابداری آشنا هستید؟

 

روش تحقیق در حسابداری

 

بیشتر افراد جامعه درک درستی از واژه روش تحقیق در حسابداری ندارند و معمولا آن را یک فرآیند مکانیکی می‌ پندارند، اما باید بدانید که فرآیند روش تحقیق در حسابداری نیاز به بررسی و رسیدگی منظم یک موضوع و مسئله دارد و در راستای طبقه بندی تحقیقات حسابداری می باشد. در این مقاله می خواهیم انواع روش‌ تحقیق در حسابداری را نام برده و مهمترین آنها را برایتان شرح دهیم.

 

تحقیق به چه معناست؟

 

یکی از این تعاریف کلمه تحقیق، حقیقت یابی می باشد. در ادامه به دو تعریف مهم و نزدیک از تحقیق اشاره نموده‌ایم:

تحقیق یعنی یک عمل منظم که در نتیجه آن، پاسخ‌هایی برای سوالات مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می ‌آید.

 این پاسخ‌ها ممکن است ذهنی، کلی، نظیر یافته‌‌ی تحقیقات بنیادی یا بالعکس قابل لمس بوده و مانند یافته‌های تحقیقات کاربردی باشد. به هر حال محقق تلاش می ‌کند حقایقی را آشکار نماید و طبق تفسیر و تعبیر این حقایق به نام دانش جدیدی دست یابد.

 

انواع روش تحقیق در حسابداری

 

تحقیق محض

 

تحقیق محض به معنای مجموعه‌ای از دانستنی‌های یک رشته مشخص یا یک دانش است که در نتیجه به طور مستقیم و غیرمستقیم می ‌تواند به حل عملی مسئله کمک کند.

 

تحقیق کاربردی

 

تحقیق کاربردی معنای جستجو، تحقیق و بررسی در مورد موضوعاتی است که اهمیت بالایی دارند و به سرعت باید انجام شود.

تحقیق کاربردی، ویژگی‌های یکسانی با تحقیق بنیادی دارد. برای مثال اصول مربوط به روش‌های گزینش نمونه، استنباط از یافته‌ها و نتایج در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده است. اما هدف روش تحقیق کاربردی رشد یک محصول، روال، فعالیت و خلاصه نمودن تعاریف ذهنی و نظری در موقعیت‌های زنده و واقعی می باشد.

می ‌توان گفت اکثر تحقیقات افراد در حسابداری از نوع کاربردی بوده و با هدف آزمودن نظریه‌های حسابداری در مورد چگونگی عمل حسابداران در یک موقعیت مالی ویژه صورت می ‌پذیرد.

روش تحقیق در حسابداری

 

تحقیق بنیادی

 

هدف از تحقیق بنیادی گسترش و توسعه دانش‌های جدید از طریق کشف ویژگی‌های عمومی، مشترک یا اصول کلی می باشد که در این نوع تحقیقات به دلیل تعمیم یافته‌ها، نتایج، روش نمونه گیری دقیق، از فاکتورهای مهم آن است. اغلب محققان در این روش تحقیق در حسابداری توجهی به کاربرد نتایج یا استفاده‌ی آنها در مسائل واقعی زندگی یا به مسائل خارج از حوزه مورد علاقه خودشان، ندارند.

 

تحقیق تاریخی

 

در این تحقیقات مسئله‌ای مشخص که در گذشته یا در یک مقطع زمانی رخ داده است، صورت می پذیرد. حالا از آنجایی که اتفاقاتی رخ داده، رویدادهایی به وقوع پیوسته یا ابزاری کامل شده است، پس تلاش محقق در این روش متکی به حقایق گذشته بوده و با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات از ارزشیابی و بررسی صحت اطلاعات ترکیب دلایل مستدل تجزیه و تحلیل آنها به صورتی منظم ارائه نماید و نتایج تحقیق قابل دفاعی را در ارتباط با فرضیات ویژه تحقیق نتیجه بگیرد.

 

تحقیق توصیفی

 

این دسته از تحقیقات در راستای توصیف واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به بیان دیگر محقق در این روش از تحقیقات تلاش می ‌کند آن شکلی که هست را بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج واقعی از موقعیت به دست آورد.

 

تحقیق تداومی و مقطعی

 

هدف پژوهشگر در این روش تحقیق در حسابداری بررسی چگونگی مراحل و نمونه‌های رشد یا تغییرات در نتیجه گذشت زمان است. برای مثال مطالعات طولانی از نمونه‌های رشد از نظر عقلی و جسمی در مراحل مختلف سنی و تعیین میزان تغییرات حاصل از آنها از طریق بررسی دو خط جا افتاده از این نمونه‌ها در سنین مختلف است. بنابراین می توان گفت هدف اصلی در تحقیق تداومی و مقطعی بررسی و مطالعات تحقیق در نتیجه گذشت زمان می باشد.

 

تحقیق زمینه ای و موردی

 

در پژوهش و تحقیق موردی و زمینه‌ای، پژوهشگر بیشتر به نکات و عوامل مهم یا با معنی توجه می ‌کند که در شناخت گذشته مطالعه میزان تغییرات یک مورد خاص تاثیرگذار است.

به بیان ساده‌تر، این نوع پژوهش و روش تحقیق در حسابداری در راستای شناسایی و درک جامعه از یک دوره کامل یا قسمتی مهم از زندگی یک واحد گام بر می‌ دارد. این واحد ممکن است یک فرد، گروه، موسسه یا یک جامعه باشد. معمولاً در این روش از تحقیق به گونه‌‌ی عمیقی، کنش و واکنش‌های بین عوامل به وجود آورنده تغییر، گسترش یا رشد بررسی می شود.  اغلب پژوهشگران در این مرحله از تحقیقات برای نشان دادن میزان تغییرات یا رشد و گسترش در یک دوره به خصوص به مطالعات تداومی می ‌پردازند.

 

تحقیق همخوانی و همبستگی

 

وقتی که پژوهشگر دو یا چند درصد اطلاعات متفاوت مرتبط با یک گروه یا یک دسته را در اختیار دارد، قادر است از روش تحقیق همبستگی همخوانی کمک بگیرد چرا که در این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. اغلب اینگونه از تحقیقات در پاسخ چند سوال مطرح می شوند:

  • آیا رابطه بین این دو دسته اطلاعات وجود دارد یا نه!
  • این همبستگی مثبت است یا منفی؟
  • میزان و مقدار این همبستگی تا چه اندازه است؟

در این تحقیقات حداقل به دو دسته از اطلاعات یک گروه نیاز است تا با استفاده از محاسبات آماری بتوان پاسخ سوالات را فراهم نمود.

 

تحقیق پس از وقوع

 

در این روش محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار که قبلاً وجود داشته یا رخ داده اثری را مطالعه نتایج حاصل از آن می ‌باشد. به عبارتی محقق در روش پس از وقوع به دنبال بررسی امکان وجود روابط علت و معلولی از طریق مشاهدات و مطالعات نتایج موجود در زمینه های قبلی بوده که بتواند علت وقوع پدیده یا عمل را پیدا کند.

 

تحقیق تجربی حقیقی

 

در این دسته از تحقیقات پژوهشگر محرک‌ها، روش‌ها یا شرایط محیطی را تغییر می‌ دهد تا نحوه تاثیر این تغییرات را در رفتار گروه و شرایط آنها مورد بررسی قرار دهد. در واقع تحقیق تجربی روشی کلاسیک و رسمی تحقیقات آزمایشگاه‌های علمی است باید بدانید که این تحقیق کمی پیچیده و دشوار می باشد، اما صحیح ترین و قوی ترین روش‌های کشف حقیقت و گسترش دانش می باشد.

 

تحقیق نیمه تجربی

 

با در نظر گرفتن این مسئله که در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی و طبیعی نمی توان متغیرهای موجود در حوزه تحقیق را کاملاً کنترل نمود، اما پژوهشگر می تواند از یک روش تحقیقی که با آن روش تحقیق تجربی شبیه بوده و برای بررسی مطالعات کمک بگیرد.

روش تحقیق در حسابداری

 

تحقیق عملی در حسابداری 

 

اغلب واژه روش تحقیق در حسابداری توسط افرادی که فرایند حسابداری آشنایی ندارند به درستی درک نمی شود به همین دلیل، معمولا آن را فرایندی مکانیکی می پندارند که در یک محدوده خاص به وسیله افرادی خارق‌العاده انجام می پذیرد.

کلاً روش تحقیق در حسابداری به دو دسته اصلی تحقیق محض و تحقیق کاربردی تقسیم می‌ شود که در تحقیق محض زیرمجموعه‌ای از تحقیقات پایه شناسایی می‌گردد و در این تحقیق را بررسی و رسیدگی سوالات به طور خاص اشاره دارد. در تحقیق کاربردی تحقیقات قبل از واقع صورت می پذیرد بررسی صحت و درستی فعالیت‌های گذشته اشاره دارد. باید بدانید که تحقیق پسین نسبت به تحقیق و پیشین از مزایای کمتری برخوردار است.

 

تعیین و تعریف مسئله در حسابداری

 

اکثراً نحوه انجام صحیح یک فعالیت خاص به عنوان مسئله یا موضوع خاص در بحث خود قبل از شروع فرایند تحقیق و تعریف شده می باشد. پس ضروری ست که موضوع مسئله دوباره تعریف و در واقع مسئله یا موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد تا در نتیجه عبارت‌های بهتری به صورت چکیده حاصل گردد.

محقق باید تلاش کند تا بتواند خلاصه‌ای از تعریف مسئله داشته باشد چراکه در منابعی با مسئله مورد بحث ارتباطی ندارد، فقط وقت‌گیر و زمانبر خواهد بود. در تعریف مسئله باید چند عامل را در نظر بگیرید:

  • تعیین حوزه یا دامنه آن
  • منبع درست مسئله
  • استدلال و توجیه مسئله

 

جمع آوری مدارک و شواهد

 

حسابدار وقتی تعریف مناسبی از مسئله داشته باشد، می تواند جمع آوری شواهد و مدارک را آغاز نمایند. در حقیقت در حسابداری جمع‌آوری مدارک و شواهد از جمله بررسی دقیق نوشته‌های مربوط و معتبر حسابداری و بررسی روش مورد عمل، معیار خواهد بود.

 

ارزیابی نتایج و تعیین راه حل

 

در این مرحله، محقق حسابداری پس از جمع آوری شواهد و مدارک ارزیابی آنها به دنبال مقصود اصلی می باشد. در واقع کلیه راه‌ها جهت رسیدن به مقصود اصلی باید بر اساس نوشته‌های معتبر حسابداری یا طبق قضاوت نظری کامل، مستند و کوتاه باشد. در حالی که راهکارهای متفاوت تجزیه و تحلیل بیشتری می طلبد.

 

 

unnamed 1 e1634032697958

نتیجه‌گیری

 

یک حسابدار باید بتواند به خوبی انواع روش تحقیق در حسابداری را بشناسد و در مواقع ضروری یک روش درست را برای حل یک مسئله انتخاب نماید. اگر شما هم یک حسابدار تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم این مقاله را حتما مطالعه نمایید.

هم چنین برای خرید نرم افزار حسابداری مطمئن می توانید با دانلود دموی رایگان نرم افزار حسابداری معین، به مدت یک ماه تمامی امکانات نرم افزار و عملکرد پشتیبانی را به صورت کاملا رایگان مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت رضایت اقدام به پرداخت و خرید نرم افزار حسابداری مورد نظر خود کنید و از یک سال پشتیبانی رایگان نیز بهره مند شوید.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتری در این زمینه دارید می توانید با همکاران پشتیبانی نرم افزار حسابداری معین در ارتباط باشید.

 

مقالات مرتبط

 

پیشنهاد میکنیم مقالات مرتبط به این مقاله را هم مطالعه کنید.

 

گنجینه حسابداری

مشکلات حسابداری

اهمیت گزارش مالی

پیشینه حسابداری ایران

بررسی تکنیک های فروش

عوامل موئر در کاهش جرایم مالی

معرفی و بررسی کاربردهای انی دسک

 آموزش حسابداری را از کجا شروع کنیم؟

چالش های گزینش نرم افزار حسابداری در ایران

تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.