استاندارد های حسابرسی

استاندارد های حسابرسی
استاندارد های حسابرسی
استاندارد های حسابرسی
فهرست مطالب

در هر حرفه ای اصول و استاندارد هایی وجود دارد که به بازدهی بیشتر فرآیندهای انجام شده کمک می کند. استاندارد های حسابرسی نیز مانند قوانین و اصول حسابداری، بخش مهمی را در این زمینه انجام می دهند. در ادامه به این حرفه و استاندارد های حسابرسی می پردازیم:

 

حسابرسی به چه معناست؟

 

برای درک بهتر استاندارد های حسابرسی، ابتدا باید بدانیم حسابرسی شرکت ها به چه معناست.

حسابرسی در شرکت ها به فرآیند بررسی روش های مالی و عملیاتی گفته می شود. انجام این امور به وسیله یک تیم حسابرسی حرفه ای انجام می گیرد. در دید اکثر افراد جامعه، روند حسابرسی، تنها به حسابرسی مالی خلاصه می شود. این نکته مهمی است که بدانید حسابرسی تنها در مورد مسائل مالی به کار برده نمی شود. هدف از ایجاد حسابرسی در شرکت ها، تایید فعالیت ها، عملکرد های همه جانبه شرکت و استاندارد های اخلاقی در چهارچوب قوانین وضع شده است.

برای مطالعه بیشتر در مورد حسابرسی، مقاله ” مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب حسابداری ” را حتما معالعه نمایید.

 

 استاندارد های حسابرسی چیست؟

 

استاندارد های حسابرسی به طور جامع شامل مجموعه ای از دستورالعمل هاست که باید بوسیله حسابرسان و حسابداران، حین بازرسی سوابق مالی هر سازمان استفاده شود. این استاندار ها شامل دستورالعمل های گام به گام مربوط به سوابق مالی شرکت هاست. اولین سازمان حسابرسی نیز به همین منظور توسط موسسه رسمی حسابداران آمریکا شکل گرفت. این سازمان هیئت مدیره ای تشکیل داد تا استاندارد های حسابرسی را وضع کنند.

 

استاندارد های حسابرسی در ایران

 

در ایران تمام امور حسابرسی، استاندارد ها و به طور کلی اصول حسابداری توسط سازمان حسابرسی و کمیته های این سازمان اجرا می شود. سازمان حسابرسی به طور مجزا دارای 21 کمیته است. مهم ترین این کمیته ها شامل کمیته فنی، کمیته قوانین مالیاتی، کمیته تدوین استاندارد های حسابرسی، کمیته تدوین استاندارد های حسابداری و کمیته مبارزه با پول شویی می باشد.

استاندارد های حسابرسی

 

این کمیته از 8 عضو تشکیل شده که شامل 5 نفر مدیران ارشد، 2 نفر نماینده جامعه حسابداران رسمی و 1 نفر نماینده سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

این استاندارد ها در 3 بخش اساسی تدوین می شوند.

 1. استاندار های عمومی
 2. استاندارد های اجرای عملیات
 3. استاندارد های گزارشگری

 

استاندار های عمومی در حسابرسی

 

این بخش شامل تعیین کردن استانداردهای عمومی و ارائه الزامات مربوط به اجرای روند حسابرسی می شود. این استاندار ها با اصول اخلاقی تنظیم شده، معیاری را برای انجام امور حسابرسان معین می کنند. این استاندار ها شامل این موارد می باشد:

 1. استقلال: در قوانین ثبت شده در این بند ذکر شده که هر یک از اعضای حسابرسان و هم چنین موسسه حسابرسی، باید استقلال را به نحوی حفظ کنند که در اظهار نظر ها، قضاوت ها، یافته ها و نتیجه های آنان تاثیری نگذارد و پیشنهاد های ارائه شده آنان بی طرفانه باشد. اعضا و مسئولان باید از موارد شخصی برون سازمانی و درون سازمانی دوری کنند.
 2. قضاوت حرفه ای: قضاوت حرفه ای به معنای بکارگیری مراقبت های منطقی و تردید و محافظه کاری های حرفه ای است. هریک از اعضا  باید قضاوت حرفه ای را در برنامه ریزی ها و اجرای امور گزارش و حسابرسی خود بکار بگیرند. بکارگیری این امر در تمام جنبه های انجام امور حسابرسی ضرورت اکید دارد.
 3. صلاحیتتمام کارمندان و اعضای موسسه حسابرسی باید به طور کلی صلاحیت انجام وظایفی که به عهده دارند را داشته باشد. آن هم به شکلی حرفه ای!
 4. دانش و صلاحیت فنیتمام کارکنان انتخاب شده برای امورحسابداری باید دارای مجموعه ای از مهارت ها، دانش فنی و تجربه کافی باشند. انتخاب این کارمندان باید پیش از شروع هر گونه عملیاتی انجام پذیرد.
 5. آموزش های مستمر و حرفه ایحفظ صلاحیت حرفه ای که در مورد قبلی ذکر شد، نیازمند آموزش حرفه ای ومستمر است که حسابرسان باید این استاندارد را مطابق قوانین رعایت کنند. این مسئولیت اساسا برعهده خود هر یک از حسابرسان است.
 6. کنترل کیفیت و اطمینانتشکیل و اجرای یک سیستم کنترل کیفی به منظور کسب اطمینان به موسسه حسابرسی و بررسی هر سه سال یک بار آن توسط هم پیشگامان برون سازمانی، این بخش از استاندارد های حسابرسی را شامل می شود.

استاندارد های حسابرسی

 

استاندار های اجرای عملیات در حسابرسی:

 

این بخش شامل استاندارد های اجرای عملیاتی می شود. موارد و استاندارد های این بخش شامل موارد زیر است:

 1. اطمینان معقولکافی بودن شواهد مورد نیاز در اجرای روند حسابرسی، تعداد ثابتی نیست و می تواند متفاوت باشد. اینکه سطح اطمینان از کافی و مناسب بودن شواهد مورد نیاز در هر پرونده حسابرسی کسب شود، نیازمند قضاوت حرفه ای است.
 2. اهمیتموضوع اهمیت به عنوان اهمیت نسبی یک موضوع در رابطه با زمینه مورد در حال بررسی تعریف شده است. این که میزان اهمیت هر مورد در حال بررسی و ارزیابی میزان آن چقدر باید باشد نیز نیازمند قضاوتی حرفه ایست.
 3. خطر حسابرسیاین استاندارد به معنای بکار بردن احتمالی از نادرست بودن یافته ها، نتیجه گیری ها و یا پیشنهادات حسابداران است. این مورد را می توان با انجام اموری مانند افزایش دامنه حسابرسی، افزودن حسابرسان به منابع و بخش های دیگر و تغییر روش شناسایی برطرف نمود.
 4. برنامه ریزیدر قوانین اجرای این استاندارد ذکر شده است که حسابرسان باید برنامه ریزی کار های ضروری را به نحوی مناسب طراحی و مستند کنند.
 5. کنترل داخلیشناخت از کنترل های داخلی که در رابطه با اهداف حسابداری اهمیت زیادی دارد، برای حسابرسان ضروری و اجباریست. تمام کارمندان حسابرسی باید ارزیابی کنند که آیا کنترل های داخلی به شیوه ای مناسب برای رسیدن به اهداف حسابرسی طراحی و اجرا شده است یا نه.
 6. ارزیابی کلی شواهدحسابرسان باید کافی و مناسب بودن کلی شواهد را برای فراهم کردن قضاوتی سالم، تعیین کنند. کافی و مناسب بودن شواهد رابطه زیادی باهم دارند. حسابرسان با استفاده از این دو شاخصه می توانند ارزیابی کنند آیا ماهیت و میزان شواهد مناسب هستند یا خیر.

استاندارد های حسابرسی

 

استاندارد های گزارشگری در حسابرسی

 

این بخش از استاندارهای حسابرسی شامل تعیین و ارائه استاندارد های گزارشگری به شکل محتوا  و صدور و توزیع گزارش می باشد. استاندار های این بخش هم شامل این موارد می باشد:

 1. گزارشگری: صدور گزارش های حسابرسی به منظور اطلاع رسانی نتایج تکمیل شده، اولین قانون ثبت شده در این استاندارد است.
 2. اهداف، دامنه و روش شناساییمسئولیت شرح اهداف، دامنه حسابرسی و شناسایی روش های بکار گرفته شده در این بند از استاندارد های حسابرسی گنجانده شده است. این اطلاعات شامل درک هدف کلی حسابرسی، میزان کار انجام شده و دورنمای کلی از روند حسابرسی انجام شده می باشد.
 3. نتیجه گیری هاحسابرسان باید نتیجه گیری های کسب شده از هر حسابرسی را بر مبنای اهداف و یافته های شکل گرفته انجام دهند. این نتیجه گیری ها نباید تنها خلاصه ای از یافته ها باشد.
 4. پیشنهاد هاپیشنهاد های موثر سبب تشویق دولت در اجرای بهتر برنامه های حسابرسی می شود. این پیشنهاد ها باید مشخص، عملی، قابل اندازه گیری و مقرون به صرفه باشند.
 5. توزیع گزارش هاتوزیع گزارشات از جمله استاندارد های حسابرسی است که به ماهیت گزارش بستگی دارد. اگر گزارشات حسابرسی محرمانه باشند، توزیع گزارشات باید محدود باشند.

 

جمع بندی

 

توسط استاندارد های حسابرسی اطمینان حاصل می شود که آیا حسابرسی از صحت و درستی لازم برخوردار است یا خیر. در این مقاله این استاندارهای حسابرسی به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

در صورتی که قصد خرید نرم افزار حسابداری معتبری را دارید، می توانید با دانلود دموی رایگان نرم افزار حسابداری معین، به مدت یک ماه تمامی امکانات نرم افزار و عملکرد پشتیبانی را به صورت کاملا رایگان مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت رضایت اقدام به پرداخت و خرید نرم افزار حسابداری مورد نظر خود کنید و از یک سال پشتیبانی رایگان نیز بهره مند شوید.

اگر نیاز به راهنمایی بیشتری در این زمینه دارید می توانید با همکاران پشتیبانی نرم افزار حسابداری معین در ارتباط باشید.

 

مقالات مرتبط

 

پیشنهاد میکنیم مقالات مرتبط به این مقاله را هم مطالعه کنید.

 

تفاوت حسابداری و حسابرسی

نقش موسسه عالی حسابرسی در بحران های مالی

آشنایی با سازمان رسمی حسابرسی

حسابرسی عملیاتی چیست؟

آشنایی با حسابرسی و انواع آن

استانداردهای حسابرسی میدانی چیست؟

حسابرسی عملکرد چیست ؟

حسابرسی بر مبنای خطر چیست؟

مهمترین اصول و قواعد حسابرسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.